വ്യാജ മാട്രിമോണിയല്‍ പ്രൊഫൈലിലൂടെ തട്ടിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍! പ്രതിയെ കണ്ട് പോലീസ് ഞെട്ടി!
വ്യാജ മാട്രിമോണിയല്‍ പ്രൊഫൈലിലൂടെ തട്ടിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍! പ്രതിയെ കണ്ട് പോലീസ് ഞെട്ടി, ലഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കിലുള്ള ആര്‍മി നഴ്‌സിനു പിഴച്ചത് അമിത ആത്മവിശ്വാസം, ഒപ്പം അമിത പണക്കൊതിയും...