കൊ​ല്ല​ത്ത് 737 പേ​ർ​ക്ക് കൂ​ടി കോ​വി​ഡ്
Saturday, October 24, 2020 8:18 PM IST
കൊ​ല്ലം: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ന്ന് 737 പേ​ർ​ക്ക് കോ​വി​ഡ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യ 2 പേ​ർ​ക്കും, ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ​ക്കും, സ​മ്പ​ർ​ക്കം മൂ​ലം 730 പേ​ർ​ക്കും, ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത 2 പേ​ർ​ക്കും 2 ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ന്ന് 738 പേ​ർ രോ​ഗ​മു​ക്തി നേ​ടി.

ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി സു​ധാ​ക​ര​ൻ​പി​ള്ള (59), ത​ടി​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി ഹ​വ്വാ​മ്മ (90) കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി രാ​ധ (74) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ര​ണം കോ​വി​ഡ് മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നും എ​ത്തി​യ​വ​ർ

1 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 38 വി​ദേ​ശം
2 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 35 വി​ദേ​ശം‌

ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നും എ​ത്തി​യ ആ​ൾ

3 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 35 ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​നം

സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ

4 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
5 അ​ല​യ​മ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​നി 79 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

6 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
7 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 84 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
8 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 81 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
9 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
10 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
11 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

12 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 64 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
13 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 94 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
14 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 85 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
15 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
16 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
17 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
18 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
19 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 77 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
20 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
21 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 67 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
22 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 88 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
23 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 95 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

24 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
25 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 99 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
26 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 0 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
27 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 86 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
28 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 95 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
29 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
30 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
31 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
32 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
33 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
34 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 13 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
35 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

36 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
37 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
38 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
39 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
40 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
41 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
42 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
43 ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
44 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

45 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
46 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
47 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
48 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
49 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
50 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
51 ഇ​ട്ടി​വ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
52 ഇ​ട്ടി​വ സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
53 ഇ​ട്ടി​വ സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

54 ഇ​ള​മാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 72 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
55 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
56 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
57 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
58 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
59 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
60 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
61 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
62 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
63 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
64 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
65 ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

66 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
67 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
68 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
69 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
70 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
71 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 67 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
72 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
73 ഉ​മ്മ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 9 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
74 ഉ​മ്മ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 74 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

75 ഉ​മ്മ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
76 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
77 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
78 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
79 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
80 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
81 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
82 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
83 ഏ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

84 ഏ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
85 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
86 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
87 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
88 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
89 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
90 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
91 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
92 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

93 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
94 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
95 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
96 ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
97 ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
98 ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 84 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
99 ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
100 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
101 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

102 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
103 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
104 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
105 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
106 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
107 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

108 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
109 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
110 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
111 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
112 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
113 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
114 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
115 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
116 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

117 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
118 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
119 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
120 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
121 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
122 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

123 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
124 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
125 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
126 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
127 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
128 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
129 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
130 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
131 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

132 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
133 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
134 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
135 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
136 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
137 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
138 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി 71 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
139 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
140 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

141 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
142 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
143 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
144 കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
145 കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
146 കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
147 കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
148 കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​നി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
149 കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​നി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

150 കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 76 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
151 കു​ല​ശേ​ര​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
152 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
153 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
154 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
155 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
156 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 84 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
157 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
158 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

159 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
160 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
161 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
162 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
163 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
164 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
165 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
166 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
167 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

168 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 72 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
169 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
170 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
171 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
172 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
173 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
174 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
175 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
176 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

177 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 78 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
178 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
179 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
180 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
181 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
182 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
183 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
184 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
185 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

186 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
187 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
188 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 64 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
189 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
190 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
191 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
192 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
193 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
194 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

195 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
196 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 80 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
197 കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
198 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
199 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
200 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
201 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
202 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
203 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

204 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
205 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
206 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
207 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
208 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
209 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
210 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
211 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
212 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

213 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
214 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
215 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
216 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
217 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
218 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
219 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
220 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
221 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
222 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
223 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
224 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

225 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
226 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
227 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
228 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
229 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
230 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
231 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
232 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

233 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
234 കൊ​ല്ലം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
235 കൊ​ല്ലം ക​രി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
236 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് ആ​ലാ​ട്ടു​കാ​വ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
237 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
238 കൊ​ല്ലം കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ മു​ന്നാം​കു​റ്റി യു​ണി​വേ​ഴ്സ​ൽ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
239 കൊ​ല്ലം കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
240 കൊ​ല്ലം കോ​ളേ​ജ് ജം​ഗ്ഷ​ൻ പ​വി​ത്രം ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
241 കൊ​ല്ലം ചാ​ത്തി​നാം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
242 കൊ​ല്ലം തി​രു​മു​ല്ല​വാ​രം തോ​ട്ട​യ്ക്കാ​ട് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
243 കൊ​ല്ലം പ​ട്ട​ത്താ​നം ജ​ന​കീ​യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
244 കൊ​ല്ലം പ​ട്ട​ത്താ​നം ജ​ന​കീ​യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
245 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം അ​നു​ഗ്ര​ഹ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

246 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം അ​നു​ഗ്ര​ഹ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
247 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം അ​നു​ഗ്ര​ഹ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
248 കൊ​ല്ലം പാ​ൽ​കു​ള​ങ്ങ​ര ന​ക്ഷ​ത്ര ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
249 കൊ​ല്ലം പു​ന്ത​ല​ത്താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
250 കൊ​ല്ലം പോ​ള​യ​ത്തോ​ട് നാ​ഷ​ണ​ൽ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
251 കൊ​ല്ലം പോ​ള​യ​ത്തോ​ട് നാ​ഷ​ണ​ൽ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
252 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് AKG ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
253 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് AKG ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
254 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
255 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
256 കൊ​ല്ലം മാ​ട​ൻ​ന​ട BRN സ്വ​ദേ​ശി 64 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

257 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് MWRA സ്വ​ദേ​ശി 9 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
258 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് MWRA സ്വ​ദേ​ശി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
259 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് MWRA സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
260 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് സൂ​ര്യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
261 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 82 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
262 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള SNG ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
263 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള SNG ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
264 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
265 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

266 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
267 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
268 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
269 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ ജി. ​വി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
270 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ ജി.​വി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
271 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
272 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
273 കൊ​ല്ലം അ​റു​നൂ​റ്റി​മം​ഗ​ലം ജ​ന​നി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
274 കൊ​ല്ലം അ​റു​നൂ​റ്റി​മം​ഗ​ലം ജ​ന​നി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
275 കൊ​ല്ലം അ​റു​നൂ​റ്റി​മം​ഗ​ലം ജ​ന​നി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
276 കൊ​ല്ലം അ​റു​നൂ​റ്റി​മം​ഗ​ലം ജ​ന​നി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

277 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം കീ​ർ​ത്തി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
278 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
279 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം സ്വ​ദേ​ശി 71 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
280 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം സ്വ​ദേ​ശി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
281 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ഹ​രി​ശ്രീ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
282 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ഹ​രി​ശ്രീ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
283 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ഹ​രി​ശ്രീ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
284 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ഹ​രി​ശ്രീ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
285 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ഹ​രി​ശ്രീ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
286 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം ഐ​ക്യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
287 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം ഐ​ക്യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

288 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
289 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
290 കൊ​ല്ലം ഉ​ളി​യ​ക്കോ​വി​ൽ ജ​ന​കീ​യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
291 കൊ​ല്ലം എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ളേ​ജ് വെ​സ്റ്റ്, JNRA സ്വ​ദേ​ശി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
292 കൊ​ല്ലം എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ളേ​ജ് വെ​സ്റ്റ്, JNRA സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
293 കൊ​ല്ലം എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ളേ​ജ് വെ​സ്റ്റ്, JNRA സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
294 കൊ​ല്ലം ക​ച്ചേ​രി വി​ദ്യാ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
295 കൊ​ല്ലം ക​ച്ചേ​രി വി​ദ്യാ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
296 കൊ​ല്ലം ക​ട​പ്പാ​ക്ക​ട മൈ​ത്രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

297 കൊ​ല്ലം ക​ട​പ്പാ​ക്ക​ട മൈ​ത്രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
298 കൊ​ല്ലം ക​ട​പ്പാ​ക്ക​ട ശാ​സ്ത്രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
299 കൊ​ല്ലം ക​ട​പ്പാ​ക്ക​ട ശാ​സ്ത്രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 66 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
300 കൊ​ല്ലം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് ഉ​പാ​സ​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
301 കൊ​ല്ലം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
302 കൊ​ല്ലം ക​രി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
303 കൊ​ല്ലം ക​രി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
304 കൊ​ല്ലം ക​ല്ലും​താ​ഴം പാ​ൽ​കു​ള​ങ്ങ​ര കാ​വേ​രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
305 കൊ​ല്ലം ക​ല്ലും​താ​ഴം പാ​ൽ​കു​ള​ങ്ങ​ര കാ​വേ​രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
306 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് ക​ന്നി​മേ​ൽ​ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

307 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് കു​രീ​പ്പു​ഴ ശാ​ന്തി​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
308 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് കു​രീ​പ്പു​ഴ ശാ​ന്തി​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
309 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
310 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
311 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
312 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
313 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
314 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് പൂ​വ​മ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
315 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് മ​തേ​ത​ര ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
316 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

317 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 0 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
318 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
319 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
320 കൊ​ല്ലം കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
321 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
322 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
323 കൊ​ല്ലം കൂ​ട്ടി​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
324 കൊ​ല്ലം കോ​ളേ​ജ് ജം​ഗ്ഷ​ൻ പ​വി​ത്രം ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
325 കൊ​ല്ലം ച​ന്ദ​ന​ത്തോ​പ്പ് മൈ​ത്രി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
326 കൊ​ല്ലം ചാ​ത്തി​നാം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
327 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
328 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല ബോ​ധി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

329 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
330 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
331 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
332 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
333 കൊ​ല്ലം താ​മ​ര​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 13 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
334 കൊ​ല്ലം താ​മ​ര​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
335 കൊ​ല്ലം താ​മ​ര​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
336 കൊ​ല്ലം തി​രു​മു​ല്ല​വാ​രം സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
337 കൊ​ല്ലം തി​ല്ലേ​രി സൂ​ര്യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
338 കൊ​ല്ലം തൃ​ക്ക​ട​വൂ​ർ കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
339 കൊ​ല്ലം തൃ​ക്ക​ട​വൂ​ർ കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
340 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള്ളി പാ​ല​സ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

341 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
342 കൊ​ല്ലം നീ​രാ​വി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
343 കൊ​ല്ലം നെ​ല്ലി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 66 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
344 കൊ​ല്ലം പ​ട്ട​ത്താ​നം ഓ​റി​യ​ന്റ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
345 കൊ​ല്ലം പ​ട്ട​ത്താ​നം ജ​ന​കീ​യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
346 കൊ​ല്ലം പ​ട്ട​ത്താ​നം ജ​ന​കീ​യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 80 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
347 കൊ​ല്ലം പ​ട്ട​ത്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

348 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം അ​നു​ഗ്ര​ഹ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
349 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം കൗ​മു​ദി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
350 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
351 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
352 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം സെ​ഞ്ച്വ​റി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
353 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം സ്നേ​ഹ​തീ​രം ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
354 കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
355 കൊ​ല്ലം പു​ന്ത​ല​ത്താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
356 കൊ​ല്ലം പു​ള്ളി​ക്ക​ട വ​ട​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
357 കൊ​ല്ലം പോ​ർ​ട്ട് അ​ർ​ച്ച​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
358 കൊ​ല്ലം പോ​ള​യ​ത്തോ​ട് ARN സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
359 കൊ​ല്ലം പോ​ള​യ​ത്തോ​ട് നാ​ഷ​ണ​ൽ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
360 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് AKG ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
361 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് AKG ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

362 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് ഐ​ശ്വ​ര്യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
363 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് ഐ​ശ്വ​ര്യ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
364 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 90 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
365 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 72 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
366 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
367 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
368 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
369 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
370 കൊ​ല്ലം മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

371 കൊ​ല്ലം മ​തി​ലി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
372 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ARN സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
373 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് TRA സ്വ​ദേ​ശി 76 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
374 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് TRA സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
375 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് TRA സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
376 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
377 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
378 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
379 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
380 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
381 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
382 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ക​ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

383 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 13 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
384 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
385 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
386 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
387 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
388 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
389 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
390 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
391 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
392 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് നേ​താ​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 76 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
393 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ വെ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
394 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
395 കൊ​ല്ലം മു​ന്നാം​കു​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
396 കൊ​ല്ലം മു​ള​ങ്കാ​ട​കം സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
397 കൊ​ല്ലം മു​ള​ങ്കാ​ട​കം സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
398 കൊ​ല്ലം മു​ള്ളു​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
399 കൊ​ല്ലം രാ​മ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

400 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള നെ​ഹ്റു ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
401 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള നെ​ഹ്റു ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
402 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
403 കൊ​ല്ലം വാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
404 കൊ​ല്ലം വാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
405 കൊ​ല്ലം വാ​ള​ത്തും​ഗ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
406 കൊ​ല്ലം വാ​ള​ത്തും​ഗ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
407 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
408 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
409 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
410 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

411 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
412 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
413 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 15 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
414 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
415 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
416 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 15 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
417 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
418 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
419 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

420 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
421 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
422 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
423 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 85 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
424 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
425 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
426 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
427 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
428 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

429 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
430 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
431 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
432 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
433 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
434 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
435 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 80 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
436 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
437 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

438 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
439 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
440 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 15 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
441 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
442 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
443 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
444 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
445 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
446 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
447 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

448 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
449 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
450 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 15 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
451 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
452 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
453 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 66 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
454 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
455 ചി​റ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
456 ചി​റ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
457 ചി​റ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
458 ത​ല​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
459 ത​ഴ​വ സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

460 ത​ഴ​വ സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
461 ത​ഴ​വ സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
462 തൃ​ക്ക​രു​വ സ്വ​ദേ​ശി 93 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
463 തൃ​ക്ക​രു​വ സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
464 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
465 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
466 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
467 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
468 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 0 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
469 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
470 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
471 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

472 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 78 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
473 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 64 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
474 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 64 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
475 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം മാ​ലി​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
476 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
477 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
478 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 72 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
479 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
480 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
481 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 9 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
482 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
483 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

484 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 66 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
485 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
486 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
487 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
488 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
489 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
490 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
491 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
492 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

493 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
494 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
495 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
496 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
497 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
498 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
499 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
500 തെ​ടി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
501 തെ​ന്മ​ല സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
502 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
503 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
504 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
505 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
506 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

507 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
508 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
509 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
510 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
511 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
512 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
513 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
514 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

515 തൊ​ടി​യൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
516 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
517 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
518 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
519 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
520 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
521 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 0 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
522 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
523 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 0 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
524 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

525 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
526 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
527 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
528 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
529 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
530 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
531 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
532 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
533 നി​ല​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
534 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
535 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

536 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
537 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
538 നെ​ടു​മ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
539 നെ​ടു​മ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
540 നെ​ടു​മ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
541 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
542 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
543 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
544 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
545 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
546 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
547 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
548 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
549 പ​ട്ടാ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

550 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
551 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
552 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
553 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 67 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
554 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
555 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
556 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
557 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
558 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
559 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
560 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
561 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
562 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

563 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
564 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
565 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
566 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
567 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
568 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
569 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
570 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 0 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
571 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
572 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
573 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
574 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
575 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

576 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
577 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
578 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
579 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
580 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
581 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
582 പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
583 പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
584 പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
585 പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

586 പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
587 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
588 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
589 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
590 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
591 പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
592 പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
593 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
594 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
595 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

596 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
597 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
598 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
599 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
600 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
601 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
602 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
603 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
604 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
605 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
606 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
607 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

608 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 9 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
609 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
610 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
611 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
612 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
613 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 72 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
614 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
615 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
616 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
617 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
618 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
619 പോ​രു​വ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​നി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
620 മ​ൺ​ട്രോ​തു​രു​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
621 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

622 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
623 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
624 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
625 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 9 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
626 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
627 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
628 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
629 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 76 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
630 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 69 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
631 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

632 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
633 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
634 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
635 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
636 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 15 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
637 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
638 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
639 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
640 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
641 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
642 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

643 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
644 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
645 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
646 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
647 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
648 മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
649 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
650 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
651 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 0 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
652 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 98 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
653 മൈ​ലം സ്വ​ദേ​ശി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

654 മൈ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
655 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
656 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
657 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
658 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
659 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
660 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
661 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
662 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 80 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
663 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

664 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 15 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
665 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
666 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
667 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
668 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
669 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
670 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
671 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
672 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

673 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
674 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
675 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
676 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
677 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
678 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
679 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
680 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
681 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
682 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
683 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
684 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

685 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
686 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
687 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
688 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
689 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
690 വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല സ്വ​ദേ​ശി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
691 വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല സ്വ​ദേ​ശി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
692 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
693 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 66 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
694 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
695 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
696 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
697 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
698 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

699 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
700 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
701 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
702 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
703 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
704 വെ​ളി​യം സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
705 വെ​ളി​യം സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
706 വെ​ളി​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
707 വെ​ളി​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
708 വെ​ളി​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
709 വെ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

710 വെ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 82 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
711 വെ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
712 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
713 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 76 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
714 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
715 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
716 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
717 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
718 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

719 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
720 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
721 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
722 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
723 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
724 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
725 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
726 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
727 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
728 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

729 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
730 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
731 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
732 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
733 ശൂ​ര​നാ​ട് സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​തെ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ

734 നെ​ടു​മ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 60 ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല
735 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 72 ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല
ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ
736 പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക
737 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി 35 ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ
Deepika.com shall remain free of responsibility for what is commented below. However, we kindly request you to avoid defaming words against any religion, institutions or persons in any manner.