കൊ​ല്ല​ത്ത് 481 പേ​ർ​ക്ക് കോ​വി​ഡ്; 750 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗ​മു​ക്തി
കൊ​ല്ല​ത്ത് 481 പേ​ർ​ക്ക് കോ​വി​ഡ്; 750 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗ​മു​ക്തി
Thursday, October 22, 2020 8:17 PM IST
കൊ​ല്ലം: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ന്ന് 481 പേ​ർ​ക്ക് കോ​വി​ഡ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മ്പ​ർ​ക്കം മൂ​ലം 478 പേ​ർ​ക്കും ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​തെ 2 പേ​ർ​ക്കും ഒ​രു ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഇ​ന്ന് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ന്ന് 750 പേ​ർ രോ​ഗ​മു​ക്തി നേ​ടി.

കൊ​ല്ലം ആ​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി ശാ​ര​ദാ​മ്മ (72), ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ന​വാ​ബു​ദീ​ൻ (58) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ര​ണം കോ​വി​ഡ് മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ
1 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
2 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
3 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
4 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
5 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
6 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
7 അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
8 അ​ല​യ​മ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
9 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
10 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 74 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
11 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
12 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

13 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
14 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
15 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
16 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
17 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
18 ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 85 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
19 ആ​ര്യാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
20 ആ​ര്യാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

21 ആ​ര്യാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
22 ആ​ര്യാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
23 ആ​ര്യാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
24 ആ​ര്യാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
25 ആ​ര്യാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
26 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
27 ആ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

28 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
29 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
30 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
31 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
32 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
33 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
34 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 13 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
35 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
36 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

37 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
38 ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
39 ഇ​ള​മ്പ​ള​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
40 ഇ​ള​മ്പ​ള​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
41 ഇ​ള​മ്പ​ള​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
42 ഇ​ള​മ്പ​ള​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
43 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
44 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

45 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
46 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
47 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
48 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 74 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
49 ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
50 ഉ​മ്മ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
51 എ​ഴു​കോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
52 ഏ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

53 ഏ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
54 ഏ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
55 ഏ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
56 ഏ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
57 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
58 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
59 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
60 ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

61 ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
62 ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
63 ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 5 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
64 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
65 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
66 ക​രീ​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
67 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
68 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
69 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

70 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
71 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
72 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
73 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
74 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
75 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
76 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 74 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
77 ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

78 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
79 ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
80 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
81 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
82 കു​ണ്ട​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
83 കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
84 കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 79 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
85 കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
86 കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 80 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
87 കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

88 കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 76 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
89 കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
90 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
91 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
92 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
93 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
94 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
95 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 7 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
96 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

97 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
98 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
99 കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
100 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
101 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
102 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
103 കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

104 കൊ​ല്ലം അ​ഞ്ചാ​ലും​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
105 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
106 കൊ​ല്ലം അ​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
107 കൊ​ല്ലം അ​ർ​ച്ച​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
108 കൊ​ല്ലം അ​ർ​ച്ച​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
109 കൊ​ല്ലം അ​ർ​ച്ച​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
110 കൊ​ല്ലം അ​ർ​ച്ച​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
111 കൊ​ല്ലം അ​ർ​ച്ച​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
112 കൊ​ല്ലം അ​ർ​ച്ച​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
113 കൊ​ല്ലം ആ​ണ്ടാം​മു​ക്കം സ്വ​ദേ​ശി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

114 കൊ​ല്ലം ആ​ണ്ടാം​മു​ക്കം സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
115 കൊ​ല്ലം ആ​ണ്ടാ​മു​ക്കം സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
116 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം പൂ​രം ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
117 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
118 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
119 കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
120 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

121 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
122 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
123 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
124 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
125 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
126 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
127 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
128 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
129 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

130 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
131 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
132 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
133 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
134 കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
135 കൊ​ല്ലം ഉ​ളി​യ​ക്കോ​വി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
136 കൊ​ല്ലം ഉ​ളി​യ​ക്കോ​വി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
137 കൊ​ല്ലം ക​ട​പ്പാ​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
138 കൊ​ല്ലം ക​ട​പ്പാ​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
139 കൊ​ല്ലം ക​ട​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

140 കൊ​ല്ലം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്വ​ദേ​ശി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
141 കൊ​ല്ലം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്വ​ദേ​ശി 51 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
142 കൊ​ല്ലം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
143 കൊ​ല്ലം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
144 കൊ​ല്ലം ക​ല്ലും​താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
145 കൊ​ല്ലം ക​ല്ലും​താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
146 കൊ​ല്ലം ക​ല്ലും​താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
147 കൊ​ല്ലം ക​ല്ലും​താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി​നി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
148 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
149 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
150 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 13 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
151 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
152 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
153 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

154 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
155 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
156 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
157 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
158 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
159 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
160 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
161 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
162 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
163 കൊ​ല്ലം കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
164 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
165 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
166 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
167 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

168 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
169 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
170 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
171 കൊ​ല്ലം കു​രീ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി 68 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
172 കൊ​ല്ലം കൈ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 69 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
173 കൊ​ല്ലം കോ​ളേ​ജ് ജം​ഗ്ഷ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
174 കൊ​ല്ലം കോ​ളേ​ജ് ജം​ഗ്ഷ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
175 കൊ​ല്ലം കോ​ളേ​ജ് ജം​ഗ്ഷ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി 67 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
176 കൊ​ല്ലം കോ​ളേ​ജ് ജം​ഗ്ഷ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
177 കൊ​ല്ലം ച​ന്ദ​ന​ത്തോ​പ്പ് സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
178 കൊ​ല്ലം ച​ന്ദ​ന​ത്തോ​പ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

179 കൊ​ല്ലം ച​ന്ദ​ന​ത്തോ​പ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
180 കൊ​ല്ലം ച​ന്ദ​ന​ത്തോ​പ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
181 കൊ​ല്ലം ചാ​യ​ക്ക​ട മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
182 കൊ​ല്ലം ചേ​ത​ന ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
183 കൊ​ല്ലം ജ്യോ​തി​സ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
184 കൊ​ല്ലം ഡോ​ൺ ബോ​സ്ക്കോ ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
185 കൊ​ല്ലം ത​ങ്ക​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
186 കൊ​ല്ലം ത​ങ്ക​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
187 കൊ​ല്ലം ത​ങ്ക​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
188 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
189 കൊ​ല്ലം ത​ട്ടാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

190 കൊ​ല്ലം താ​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
191 കൊ​ല്ലം താ​മ​ര​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
192 കൊ​ല്ലം തി​രു​മു​ല്ലാ​വാ​രം സ്വ​ദേ​ശി 67 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
193 കൊ​ല്ലം തി​രു​മു​ല്ലാ​വാ​രം സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
194 കൊ​ല്ലം തി​രു​മു​ല്ലാ​വാ​രം സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
195 കൊ​ല്ലം തി​രു​മു​ല്ലാ​വാ​രം സ്വ​ദേ​ശി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
196 കൊ​ല്ലം തി​രു​മു​ല്ലാ​വാ​രം സ്വ​ദേ​ശി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
197 കൊ​ല്ലം തെ​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

198 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
199 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
200 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
201 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
202 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
203 കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
204 കൊ​ല്ലം ന​വ​ജ്യോ​തി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
205 കൊ​ല്ലം നീ​രാ​വി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
206 കൊ​ല്ലം നീ​രാ​വി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
207 കൊ​ല്ലം ന്യൂ​കോ​ള​നി സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
208 കൊ​ല്ലം ന്യൂ​കോ​ള​നി സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
209 കൊ​ല്ലം പ​ട്ട​ത്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
210 കൊ​ല്ലം പ​ള​ളി​ത്തോ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

211 കൊ​ല്ലം പ​ള​ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
212 കൊ​ല്ലം പ​ള​ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
213 കൊ​ല്ലം പ​ള​ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
214 കൊ​ല്ലം പ​ള​ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
215 കൊ​ല്ലം പ​ള​ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
216 കൊ​ല്ലം പ​ള​ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
217 കൊ​ല്ലം പ​ഴ​യാ​റ്റി​ൻ​കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
218 കൊ​ല്ലം പ​ഴ​യാ​റ്റു​കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
219 കൊ​ല്ലം പ​വ​ർ​ഹൗ​സ് ജം​ഗ്ഷ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
220 കൊ​ല്ലം പാ​ല​സ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
221 കൊ​ല്ലം പു​ന്ത​ല​ത്താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

222 കൊ​ല്ലം പു​ന്ന​ത്ത​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
223 കൊ​ല്ലം പു​ളി​യ​ത്തു​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
224 കൊ​ല്ലം പു​ളി​യാ​റ്റു​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
225 കൊ​ല്ലം പോ​ർ​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
226 കൊ​ല്ലം പോ​ള​യ​ത്തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
227 കൊ​ല്ലം ബാ​പ്പു​ജി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
228 കൊ​ല്ലം ഭാ​ര​ത് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
229 കൊ​ല്ലം മ​രു​ത്ത​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
230 കൊ​ല്ലം മ​രു​ത്ത​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
231 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
232 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

233 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
234 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
235 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 82 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
236 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
237 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
238 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 13 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
239 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 74 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
240 കൊ​ല്ലം മൂ​ന്നാം​കു​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
241 കൊ​ല്ലം ല​ക്ഷ്മി ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
242 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
243 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

244 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി 86 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
245 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി 71 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
246 കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
247 കൊ​ല്ലം വാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
248 കൊ​ല്ലം വാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
249 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
250 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 66 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
251 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
252 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
253 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
254 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
255 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

256 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
257 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
258 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
259 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
260 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
261 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
262 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
263 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
264 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
265 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
266 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

267 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
268 കൊ​ല്ലം ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
269 കൊ​ല്ലം ശാ​സ്ത്രീ ജം​ഗ്ഷ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
270 കൊ​ല്ലം സ്നേ​ഹ​തീ​രം ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
271 കൊ​ല്ലം സ്നേ​ഹാ​ർ​ദ്ര ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
272 കൊ​ല്ലം സ്നേ​ഹാ​ർ​ദ്ര ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
273 കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
274 കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
275 കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി 72 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
276 കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
277 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

278 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
279 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
280 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
281 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
282 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
283 ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
284 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
285 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
286 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
287 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
288 ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

289 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
290 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 12 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
291 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
292 ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
293 ചി​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി 62 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
294 ചി​റ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
295 ചി​റ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
296 ചി​റ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
297 ത​ല​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
298 ത​ല​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
299 ത​ല​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
300 ത​ഴ​വ സ്വ​ദേ​ശി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
301 ത​ഴ​വ സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

302 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
303 തൃ​ക്ക​ട​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
304 തൃ​ക്ക​ട​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
305 തൃ​ക്ക​രു​വ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
306 തൃ​ക്ക​രു​വ സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
307 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
308 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
309 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
310 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 8 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
311 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
312 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 88 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
313 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

314 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
315 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
316 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
317 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
318 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
319 തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
320 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
321 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
322 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
323 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
324 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 86 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

325 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
326 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
327 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
328 തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
329 തെ​ന്മ​ല സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
330 തെ​ന്മ​ല സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
331 തെ​ന്മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 53 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
332 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 78 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
333 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 71 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
334 തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
335 തൊ​ടി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

336 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 63 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
337 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
338 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
339 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
340 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
341 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
342 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
343 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
344 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
345 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
346 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
347 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

348 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
349 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
350 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
351 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
352 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
353 നീ​ണ്ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
354 നെ​ടു​മ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
355 നെ​ടു​മ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
356 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
357 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 10 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
358 നെ​ടു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

359 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 31 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
360 പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
361 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
362 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 22 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
363 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
364 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 71 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
365 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
366 പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
367 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

368 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
369 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
370 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
371 പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
372 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
373 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
374 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
375 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
376 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
377 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
378 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

379 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 67 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
380 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
381 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
382 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
383 പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 21 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
384 പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
385 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 82 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
386 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 59 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
387 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
388 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
389 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 17 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
390 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 61 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
391 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
392 പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

393 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
394 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
395 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 35 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
396 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
397 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 48 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
398 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
399 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
400 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 47 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

401 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
402 പൂ​ത​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി 70 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
403 പൂ​യ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
404 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
405 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
406 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
407 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 57 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
408 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 23 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
409 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 25 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
410 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 65 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
411 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

412 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
413 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 4 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
414 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 49 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
415 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 11 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
416 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 73 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
417 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
418 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 64 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
419 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 37 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
420 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 50 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
421 പെ​രി​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 74 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
422 പോ​രു​വ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി 60 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
423 പോ​രു​വ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​നി 14 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

424 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 46 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
425 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 40 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
426 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
427 മ​യ്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
428 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 75 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
429 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി 26 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
430 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 3 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
431 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 24 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
432 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
433 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 27 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
434 മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി 2 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

435 മൈ​ലം സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
436 മൈ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
437 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 52 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
438 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 76 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
439 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
440 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 69 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
441 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
442 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 33 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

443 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
444 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
445 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
446 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 9 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
447 വി​ള​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി 38 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
448 വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല സ്വ​ദേ​ശി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
449 വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
450 വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 55 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
451 വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
452 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 6 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
453 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
454 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

455 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 28 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
456 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 30 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
457 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
458 വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി 41 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
459 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
460 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 29 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
461 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
462 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 43 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
463 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 20 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
464 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി 19 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

465 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 9 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
466 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 36 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
467 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 58 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
468 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 34 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
469 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 54 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
470 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 39 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
471 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 16 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
472 ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി 42 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
473 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി 32 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
474 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി 44 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
475 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി 56 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
476 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 72 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
477 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 1 സ​മ്പ​ർ​ക്കം
478 ശൂ​ര​നാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി 45 സ​മ്പ​ർ​ക്കം

ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​തെ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ
479 കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി 85 ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല
480 ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി 44 ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല

ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ
481 ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി 28 ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ
Deepika.com shall remain free of responsibility for what is commented below. However, we kindly request you to avoid defaming words against any religion, institutions or persons in any manner.