തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 400 ക​ട​ന്ന് കോ​വി​ഡ് കു​തി​പ്പ്; പൂ​ജ​പ്പു​ര ജ​യി​ലി​ൽ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ
Thursday, August 13, 2020 8:00 PM IST
തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ 434 പേ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി കോ​വി​ഡ് 19 സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ വി​വ​രം ചു​വ​ടെ.

1. തൃ​ക്ക​ണ്ണാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി(47), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
2. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
3. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
4. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
5. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
6. കു​രു​തം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(38), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
7. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
8. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
9. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(64), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
10. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(34), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
11. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(39), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
12. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 29 കാ​ര​ൻ.
13. വെ​ള്ള​യം​ദേ​ശം സ്വ​ദേ​ശി(34), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
14. വെ​ള്ള​യം​ദേ​ശം സ്വ​ദേ​ശി​നി(30), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
15. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി(22), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
16. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി​നി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
17. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി​നി(72), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
18. മു​ക്കോ​ല മു​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(21), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
19. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ നെ​ല്ലി​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(38), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
20. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ നെ​ല്ലി​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(05), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
21. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ നെ​ല്ലി​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(07), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
22. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ നെ​ല്ലി​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(08), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
23. വി​ഴി​ഞ്ഞം കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(10), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
24. വി​ഴി​ഞ്ഞം കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(12), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
25. വി​ഴി​ഞ്ഞം കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(34), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
26. വി​ഴി​ഞ്ഞം കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി(07), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
27. വി​ഴി​ഞ്ഞം കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
28. കൊ​ല്ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(59), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
29. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ നെ​ല്ലി​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(75), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
30. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ നെ​ല്ലി​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(41), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
31. ക​വ​ടി​യാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(60), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
32. ചെ​ന്പ​ഴ​ന്തി സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
33. വി​ഴി​ഞ്ഞം കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(42), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
34. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി(21), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
35. ക​ട​യ്ക്ക​ൽ കു​മ്മി​ൾ സ്വ​ദേ​ശി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
36. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(61), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
37. ആ​മ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(72), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
38. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 37 കാ​ര​ൻ.
39. പൂ​വാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(43), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
40. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 70 കാ​രി.
41. നേ​മം ഇ​ട​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(54), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
42. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി​നി(34), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
43. ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി(56), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
44. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി​നി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
45. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി​നി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.(44, 45 വെ​വ്വേ​റെ വ്യ
​ക്തി​ക​ൾ)
46. ശ്രീ​വ​രാ​ഹം സ്വ​ദേ​ശി(68), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
47. ശ്രീ​വ​രാ​ഹം സ്വ​ദേ​ശി​നി(60), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
48. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
49. പാ​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(41), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
50. പാ​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(1), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
51. പു​തു​ക്കു​റി​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​നി(53), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
52. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
53. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(21), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
54. മു​ടി​പ്പു​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
55. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(50), വീ​ട്ടു​നി​രീ​ക്ഷ​ണം.
56. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(16), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
57. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(17), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
58. വെ​ള്ള​റ​ട സ്വ​ദേ​ശി(65), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
59. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
60. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(5), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
61. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(50), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
62. പാ​റ​ശ്ശാ​ല നെ​ടു​വ​ൻ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(72), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
63. കാ​യി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
64. പാ​റ​ശ്ശാ​ല നെ​ടു​വ​ൻ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(42), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
65. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(40), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
66. കു​ന്ന​ത്തു​കാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(27), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
67. നെ​ടു​വാ​ൻ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(52), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
68. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(18), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
69. പാ​ങ്ങോ​ട് ച​ന്ത​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി(37), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
70. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(16), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
71. പാ​ച്ച​ല്ലൂ​ർ വാ​ഴ​മു​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി(61), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
72. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 45 കാ​രി.
73. കാ​ല​ടി മ​രു​തൂ​ർ​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി(56), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
74. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 50 കാ​ര​ൻ.
75. കാ​ല​ടി മ​രു​തൂ​ർ​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(52), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
76. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
77. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.(76, 77 വെ​വ്വേ​റെ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ)
78. കാ​ല​ടി മ​രു​തൂ​ർ​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(24), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
79. മ​ന്പ​ള്ളി പു​തു​മ​ണ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(25), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
80. മ​ന്പ​ള്ളി പു​തു​മ​ണ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(53), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
81. മ​ന്പ​ള്ളി പൊ​ങ്ങ​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(54), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
82. മ​ന്പ​ള്ളി പൊ​ങ്ങ​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(53, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
83. പ​ള്ളി​ത്തെ​രു​വ് സ്വ​ദേ​ശി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
84. മ​ന്പ​ള്ളി പൊ​ങ്ങ​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(15), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
85. അ​ട്ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി(55), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
86. മ​ന്പ​ള്ളി മുു​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(56), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
87. പൂ​വാ​ർ ഇ.​എം.​എ​സ് കോ​ള​നി സ്വ​ദേ​ശി​നി(5), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
88. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(13), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
89. മ​ന്പ​ള്ളി നെ​ടി​യ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി​നി(50), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
90. മ​ന്പ​ള്ളി നെ​ടി​യ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി​നി(27), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
91. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
92. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
93. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(87), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
94. മ​ന്പ​ള്ളി പൊ​ന്ന​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി​നി(15), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
95. ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി(53), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
96. ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി(55), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
97. മ​ന്പ​ള്ളി പൊ​ന്ന​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി​നി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
98. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 3 വ​യ​സു​കാ​രി.
99. മ​ന്പ​ള്ളി പൊ​ന്ന​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
100. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(60), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
101. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 50 കാ​രി.
102. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
103. മ​ന്പ​ള്ളി പൊ​ന്ന​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(09), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
104. കൊ​ടി​യ്ക്ക​കം സ്വ​ദേ​ശി(55), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
105. പാ​ള​യം സ്വ​ദേ​ശി(47), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
106. മ​ന്പ​ള്ളി കൊ​ച്ചു​കി​ണ​റ്റി​ൻ​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(43), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
107. ക​ര​മ​ന കാ​ല​ടി സ്വ​ദേ​ശി(46), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
108. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(40), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
109. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(55), വീ​ട്ടു​നി​രീ​ക്ഷ​ണം.
110. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(60), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
111. വാ​രി​യം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(40), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
112. കു​ന്നും​പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
113. പു​ത്ത​ൻ​മ​ണ്ണ് സ്വ​ദേ​ശി(58), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
114. കെ​ട്ടു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി(5), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
115. കെ​ട്ടു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(19), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
116. കെ​ട്ടു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(41), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
117. കെ​ട്ടു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(49), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
118. ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
119. പു​തു​മ​ണ്ണ് സ്വ​ദേ​ശി(46), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
120. നാ​ൽ​പ​റ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി(70), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
121. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(50), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
122. വ​യ​റ്റു​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(69), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
123. കാ​രോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(89), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
124. കെ​ട്ടു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
125. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 32 കാ​ര​ൻ.
126. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(51), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
127. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 19 കാ​ര​ൻ.
128. തൈ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(18), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
129. മ​ണ്ണ​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
130. കു​ന്നും​പു​റം സ്വ​ദേ​ശി(48), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
131. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 19 കാ​ര​ൻ.
132. ക​ഠി​നം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി(75), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
133. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(35), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
134. നാ​ൽ​പ്പാ​റ​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി(22), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
135. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(75), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
136. നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(52), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
137. മാ​ണി​ക്ക​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി​നി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
138. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(94), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
139. പി​രാ​വി​ള​കം സ്വ​ദേ​ശി(54), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
140. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ചാ​മ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(23), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
141. പൂ​വാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(43), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
142. വി​ഴി​ഞ്ഞം കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(42), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
143. ക​ട്ടി​ല​കം സ്വ​ദേ​ശി(83), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
144. മ​ട​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(32), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
145. ക​രി​ന​ട സ്വ​ദേ​ശി(8), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
146. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ചാ​മ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(55), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
147. പു​തു​ക്കു​റി​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി(66), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
148. മു​ട്ട​ട സ്വ​ദേ​ശി(42), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
149. വി​ള​വൂ​ർ​ക്ക​ൽ മ​ല​യം സ്വ​ദേ​ശി(67), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
150. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ചാ​മ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(54), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
151. പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട മ​ണ്ണാ​മൂ​ല സ്വ​ദേ​ശി(41), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
152. പ​ന​ച്ചു​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
153. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(70), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
154. ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി(28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
155. പാ​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(78), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
156. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 29 കാ​രി.
157. നെ​ല്ലി​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(23), വീ​ട്ടു​നി​രീ​ക്ഷ​ണം.
158. വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(77), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
159. പു​ത്ത​ൻ​മ​ണ്ണ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(46), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
160. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
161. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 70 കാ​രി.
162. പൂ​ന്തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(32), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
163. വി​ള​ക്കു​മാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
164. വി​ള​ക്കു​മാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(47), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
165. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 56 കാ​ര​ൻ.
166. ചെ​റു​വാ​ര​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(56), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
167. മ​ന്പ​ള്ളി മ​യി​ല​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(8), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
168. വി​ള​ക്കു​മാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി(24), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
169. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(6), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
170. അ​ര​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(33), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
171. കാ​ക്ക​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(52), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
172. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(48), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
173. തി​രു​മ​ല പാ​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(58), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
174. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(46), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
175. പൂ​ജ​പ്പു​ര സ്വ​ദേ​ശി(63), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
176. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി(60), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
177. തി​രു​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി(54), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
178. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി (28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
179. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(43), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
180. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 2 വ​യ​സു​കാ​ര​ൻ.
181. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
182. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
183. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 26 കാ​രി.
184. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 55 കാ​ര​ൻ.
185. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
186. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(25), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
187. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
188. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 6 വ​യ​സു​കാ​രി.
189. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
190. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
191. വെ​ള്ളാ​യ​ണി സ്വ​ദേ​ശി(58), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
192. ആ​മ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(92), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
193. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
194. പൊ​ങ്ങ​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(48), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
195. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
196. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
197. പൊ​ങ്ങ​ൻ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി(65), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
198. പെ​രി​ങ്ങ​മ്മ​ല സ്വ​ദേ​ശി(23), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
199. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(17), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
200. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
201. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
202. പു​ലി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(27), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
203. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(38), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
204. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
205. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
206. പ്ലാ​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി(49), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
207. ഓ​ല​വി​ളാ​കം സ്വ​ദ​ശേി​നി(49), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
208. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി(53), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
209. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
210. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
211. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
212. നേ​മം സ്വ​ദേ​ശി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
213. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
214. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
215. പു​ല്ലു​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(86), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
216. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
217. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
218. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 18 കാ​രി.
219. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
220. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
221. മു​ടി​പ്പു​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
222. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
223. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
224. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 33 കാ​ര​ൻ.
225. നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
226. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
227. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
228. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 26 കാ​ര​ൻ.
229. മു​ള്ള​റ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(11), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
230. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 40 കാ​രി.
231. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
232. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
233. ച്ചേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(43), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
234. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
235. ആ​റാ​ലു​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(74), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
236. അ​യ്യ​പ്പ​ത്തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(33), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
237. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
238. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
239. വ​ഴു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
240. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
241. വ​ഴു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(66), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
242. കാ​യി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(32), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
243. മു​ക്കോ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി(55), മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു.
244. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
245. പ​ന​ച്ചു​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(53), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
246. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
247. വ​ട്ട​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(8), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
248. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
249. വ​ട്ട​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(6), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
250. വ​ട്ട​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(34), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
251. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
252. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
253. ച്ചേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(37), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
254. വ​ഴു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(11), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
255. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
256. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
257. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച സ്ത്രീ.
258. ​സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 68 കാ​ര​ൻ.
259. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
260. കാ​യി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(15), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
261. കാ​യി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(30), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
262. കാ​യി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
263. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
264. ഇ​ട​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി(15), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
265. ഉ​ച്ച​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി(57), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
266. പെ​രു​കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(46), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
267. ഇ​ട​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
268. കാ​യി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി(45), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
269. സ​ന്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച 63 കാ​ര​ൻ.
270. കാ​യി​ക്ക​ര ഇ​ട​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
271. മ​രി​യ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി(28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
272. ക​ല്ലി​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി(59), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
273. പെ​രു​ന്താ​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി(66), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
274. മ​രി​യ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി(33), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
275. പ​ര​ശു​വ​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(47), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
276. പ​ര​ശു​വ​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(32) , സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
277. പ​ര​ശു​വ​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(51), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
278. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(5), സ​ന്പ​ർ​ക്കം
279. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
280. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(37), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
281. വ​ലി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(46), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
282. എ​ണ്ണ​ക്കി​ട​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി(65), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
283. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(35), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
284. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(13), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
285. വ​ട്ട​പ്പു​ല്ല് സ്വ​ദേ​ശി​നി(85), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
286. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(80), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
287. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(65), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
288. ആ​ര്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(16), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
289. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി​നി(75), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
290. മേ​ക്കു​മു​റി സ്വ​ദേ​ശി​നി(40), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
291. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(38), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
292. കു​റ്റി​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(27), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
293. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
294. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(27), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
295. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
296. വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി​നി(55), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
297. പാ​റ​ശ്ശാ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി(19, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
298. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
299. വ​ർ​ക്ക​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി(22), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
300. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(32), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
301. ആ​ര്യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(24), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
302. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
303. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
304. വി​തു​ര സ്വ​ദേ​ശി(45), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
305. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
306. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(75), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
307. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(75), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
308. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി(5), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
309. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
310. മ​ണ്ണ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി(52), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
311. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(8), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
312. മ​ണ്ണു​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(49), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
313. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(5), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
314. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
315. മ​ന്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(38), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
316. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി(38), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
317. കോ​വ​ളം സ്വ​ദേ​ശി(19), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
318. പൂ​ജ​പ്പു​ര സ്വ​ദേ​ശി(35), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
319. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
320. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(8), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
321. കു​ള​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
322. കു​ള​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(18), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
323. കോ​ട്ടു​ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(27), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
324. പു​ത്ത​ൻ​മ​ണ്ണ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(39), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
325. വെ​ള്ള​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(28), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
326. കു​ള​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(20), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
327. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(58), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
328. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(58), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.(327, 328 വെ
​വ്വേ​റെ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ).
329. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
330. കു​ള​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(83), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
331. പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(60), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
332. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
333. വ​ട്ട​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(30), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
334. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
335. എ​ണ്ണ​ക്കി​ട​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി(60, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
336. കോ​ട്ടു​ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(18), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
337. കെ​ട്ടു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി(11), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
338. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ പൂ​ജ​പ്പു​ര, സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
339. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(45), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
340. ണ്ണോ​ട്ടു​കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(47), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
341. നെ​ല്ലി​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(79), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
342. പു​തു​വ​ൽ പു​ര​യി​ടം സ്വ​ദേ​ശി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
343. കോ​ട്ടു​ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(14), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
344. മ​ല​യം സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
345. വെ​ണ്‍​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി(13), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
346. ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(52), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
347. പൗ​ഡി​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി(42), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
348. പാ​റ​ശ്ശാ​ല സ്വ​ദേ​ശി(58), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
349. പാ​റ​ശ്ശാ​ല സ്വ​ദേ​ശി(54), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
350. തി​രു​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി(53), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
351. വെ​ണ്‍​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(72), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
352. കൊ​ഞ്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി(32), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
353. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(40), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
354. പ​ന​യം സ്വ​ദേ​ശി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
355. പ​ന​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(22), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
356. പൂ​വാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(70), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
357. വ​ഴു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(56), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
358. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(37), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
359. മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(49), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
360. വ​ഴു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(39), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
361. കൊ​ല്ലോ​ട് അ​ന്തി​യൂ​ർ​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി(24), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
362. തോ​ട്ടി​ൻ​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി(41), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
363. കു​ത്ത​ര​യ്ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(60), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
364. താ​ന്നി​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
365. വ​ട്ട​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(30), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
366. പാ​ലോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
367. ക​രി​മ​ണ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി(45), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
368. കൊ​ച്ചു​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി(40), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
369. പു​ല്ലു​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(39), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
370. പാ​പ്പ​നം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(31), വീ​ട്ടു​നി​രീ​ക്ഷ​ണം.
371. കു​റ്റി​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
372. വെ​ണ്‍​ക​ട​ന്പ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(49), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
373. അ​മ​ര​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
374. വെ​ണ്‍​ക​ട​ന്പ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(19), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
375. പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി(48), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
376. നി​ല​മാ​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
377. പ​ട​പ്പ​റ സ്വ​ദേ​ശി(42), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
378. ചെ​റി​യ​കൊ​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി​നി(57), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
379. പ​ട​പ്പ​റ സ്വ​ദേ​ശി(13), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
380. ക​ല്ലാ​ട്ടു​കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(25), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
381. വെ​ണ്‍​ക​ട​ന്പ് സ്വ​ദേ​ശി(22), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
382. പ്ലാ​മൂ​ട്ടു​ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി(9), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
383. പ്ലാ​മൂ​ട്ടു​ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി(12), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
384. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(37), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
385. വേ​ങ്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
386. ഉ​ച്ച​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി(26), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
387. ഇ​രു​ന്പി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(60), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
388. കു​ന്ന​ത്തു​കാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(27), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
389. മ​രു​ത​ൻ​കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി(31), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
390. കു​ന്ന​ത്തു​കാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(24), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
391. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
392. എ​ള്ളു​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(2), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
393. എ​ള്ളു​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(21), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
394. ചെ​റി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(83), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
395. പൂ​വ​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(45), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
396. ബീ​മാ​പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(2), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
397. വ​ലി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി(50), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
398. ബീ​മാ​പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(7), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
399. ക​രിം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(49), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
400. ക​രിം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി(12), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
401. പു​തി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി(61), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
402. ബീ​മാ​പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
403. പു​തി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(30), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
404. ബീ​മാ​പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി(13), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
405. വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
406. ചാ​യ്ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(62), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
407. വെ​ണ്‍​പാ​ല​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി(24), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
408. വ​ലി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
409. വ​ലി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(46), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
410. ക​വ​ടി​യാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(45), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
411. ശ്രീ​കാ​ര്യം സ്വ​ദേ​ശി(78), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
412. വേ​ട്ട​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി(36), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
413. കു​റ്റി​ച്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി(21), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
414. മ​ണ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(19), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
415. മ​ണ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(74), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
416. പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി(37), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
417. പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി(22), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
418. കൊ​ട​ങ്ങാ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി(4), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
419. കൊ​ട​ങ്ങാ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി(2), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
420. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ 82 കാ​ര​ൻ.
421. ക​രിം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി(39), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
422. വ​ഴു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(47), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
423. വ​ഴു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി(25), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
424. വ​ലി​യ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(71), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
425. ഇ​ള​ന്പ പാ​റ​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി(19), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
426. അൂ​ർ​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി(35), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
427. നാ​ലാ​ഞ്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(64), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
428. അ​യി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(24), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
429. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(29), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
430. നാ​ലാ​ഞ്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി(44), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
431. കു​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(23), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
432. കു​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(32), സ​ന്പ​ർ​ക്കം.
433. മേ​ലാ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ആ​ലം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(24), വീ​ട്ടു​നി​രീ​ക്ഷ​ണം.
434. പാ​റ​ശ്ശാ​ല സ്വ​ദേ​ശി(75), ഉ​റ​വി​ടം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.
Deepika.com shall remain free of responsibility for what is commented below. However, we kindly request you to avoid defaming words against any religion, institutions or persons in any manner.