മെൽബൺ ഇന്ത്യൻ ബ്രദറൻ സഭയ്ക്ക് പുത്തനുണർവായി സഭാ ഹാൾ
Wednesday, November 6, 2019 5:04 PM IST
മെൽബൺ: ഇന്ത്യൻ ബ്രദറൻ അസംബ്ലി സഭക്ക് സ്വന്തമായി പുതിയ ആസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു. നാടിന്‍റെ തനിമത്വം നിലനിർത്തി പൂർണമായി മലയാള ഭാഷയിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ആരംഭിച്ച ഹാളിന്‍റെ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമങ്ങൾ നവംബർ 9 ന് (ശനി) വൈകുന്നേരം 6.30 ന് നടക്കും.

2019 ഒക്ടോബറിൽ ആണ് പുതിയ സഭാ ഹാളിൽ ആരാധന നടത്തുവാൻ ബ്രദറൻ സഭയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത്. നാളിതുവരെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

പുതിയ ഹാളിന്റെ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങിലേയ്ക്ക് എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും സംഘാടകർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

വിലാസം: MIBA, 28- Egen Road, Dandenong.

വിവരങ്ങൾക്ക്: രാജൻ വർഗീസ് 04 3137 0627, സാബിൻ ജോസ് 04669 88744, കെ. മാത്യൂസ് 04693 16582, ജോണി 0402417 388.

റിപ്പോർട്ട്: ജോസ് എം. ജോർജ്