ടീൻ പേരന്‍റിംഗ് ഒക്ടോബർ 25 ന്
Wednesday, October 23, 2019 6:08 PM IST
ബ്രിസ്ബെയിൻ: കൗമാരക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി കേസി മലയാളി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാർ "Teen parenting" ഒക്ടോബർ 25ന് (വെള്ളി) വൈകുന്നേരം 6 ന് cranbourne Balla Balla ഹാളിൽ നടക്കും.

കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം, കുട്ടികളുമായി ബന്ധങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേട് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, കുട്ടികളുടെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം, അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം, ബഹു ഭാഷത്വത്തിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് ക്ലാസ്. റോസി വോൾട്ടനാണ് സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

താല്പര്യമുള്ളവർ Sent from Yahoo Mail for iPhone എന്ന ലിങ്കിൽ RSVP ചെയ്യുക ലഘു ഭക്ഷണം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ട്: ജോസ് എം. ജോർജ്