മാപ്പ് മറ്റു മലയാളി സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും
Saturday, June 19, 2021 2:00 AM IST
മാപ്പിൽ മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖൊലി മുഴക്കം: – ഫൊക്കാനയും ഫോമയും മറ്റെല്ലാ പ്രാദേശിക സംഘടനകളുമായി ഇനിമുതൽ സഹകരിക്കുവാൻ തീരുമാനം.
ഫിലഡൽഫിയ: ഫൊക്കാനയുമായും ഫിലാഡൽഫിയായിലുള്ള ട്രൈസ്റ്റേറ്റ്, പമ്പാ, തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ പ്രാദേശിക സംഘടനകളുമായും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഫിലാഡൽഫിയ (മാപ്പ്) തീരുമാനിച്ചു.

ജൂൺ 13 ന് പ്രസിഡന്‍റ് ശാലു പുന്നൂസിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബോഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിയുടെയും കമ്മിറ്റിയുടെയും സംയുകത യോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ഫോമാ ഒഴികയുള്ള മറ്റു സംഘടനകളുമായുണ്ടായിരുന്ന "നിസഹകരണം തുടരുക' എന്ന നയത്തിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യം കുറിച്ചത്.

നിസാരവും ക്ഷണഭംഗവുമായ ഇനിയുള്ള കാലം വക്തിവൈരാഗ്യങ്ങൾ മറന്ന് പരസ്പര സ്നേഹവും സഹായവും സഹകരണവും പുലർത്തി മലയാളി മക്കൾ ഏകോദരസഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്ന യാഥാർഥ്യം മനസിലാക്കിയാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ശാലു പുന്നൂസ് പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ പല സഘടനകളും, സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരം പടലപ്പിണക്കങ്ങളുടെയും വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ പണ്ട് നടപ്പാക്കിയ പ്രാകൃത നിയമങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ഐക്യം ഇല്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൽകൂടി മാത്രമേ സമൂഹത്തിനു നന്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും സമൃദ്ധിയും നന്മയും സാഹോദര്യവും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മാപ്പ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മലയാളി മക്കൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയായി ഭവിക്കട്ടെ എന്നും ശാലു പുന്നൂസ് വ്യക്തമാക്കി.

റിപ്പോർട്ട്: രാജു ശങ്കരത്തിൽ