ആർ കെ പുരം സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്സ് ഇടവകയുടെ വിശുദ്ധ വാരാഘോഷങ്ങൾ
Friday, April 8, 2022 10:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആർ കെ പുരം സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്സ് ഇടവകയുടെ വിശുദ്ധ വാരാഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കമായി ഓശാന 10 ഏപ്രിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 .30 ന് സെന്‍റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ നടക്കും / ഗ്രോട്ടോയിൽ കുരുത്തോല വെഞ്ചരിപ്പ് , പ്രദക്ഷിണമായി പള്ളിയിലെത്തി തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന .

ഏപ്രിൽ 12 ചൊവ്വ വൈകുന്നേരം 5 .45 ന് ( സെന്‍റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ) ഇടവകയിലെ വിവിധ ഭക്ത സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരിശിന്‍റെ വഴി വിശുദ്ധ കുർബാന.

പെസഹാ വ്യാഴം : രാവിലെ 7 .30 ന് (സെന്‍റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ) കാൽകഴുകൽ ശിശ്രുഷ , തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന.

ദുഃഖവെള്ളി :(സെന്‍റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ) രാവിലെ 7 .30 ന്കുരിശിന്‍റെ വഴി, പാന വായന ,പീഡാനുഭവ വായന , കൈപ്പുനീർ വിതരണവും.

ദുഃഖശനി : ( സെന്‍റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ) രാവിലെ 7 .30 പുത്തൻ വെള്ളവും തീയും വെഞ്ചരിപ്പ് , വിശുദ്ധ കുർബാന ( സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്സ് ഭവൻ , ബെർസറായിൽ )

ഈസ്റ്റര് ആഘോഷം : (സെന്‍റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ) ഏപ്രിൽ 16 വൈകുന്നേരം .3 .30 ഉയിർപ്പിന്റെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ , തുടർന്ന് ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗ് വിതരണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും

ഏപ്രിൽ 17 രാവിലെ പത്തിനു ( സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്സ് ഭവൻ , ബെർസറായിൽ ) വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കും .

റെജി നെല്ലിക്കുന്നത്ത്