"ഗ്ലോറിയ - 2020’ ഓൺലൈൻ പ്രസംഗ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Friday, February 19, 2021 5:08 PM IST
ഡബ്ലിൻ : അയർലൻഡ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന വിഭാഗം ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ പ്രസംഗ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഒന്നുമുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കാറ്റിക്കിസം വിദ്യാർഥികളെ 5 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. 2020 ഡിസംബറിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അയലൻഡിലെ 41 കുർബാന സെന്‍ററുകളിലെ 220 ൽ പരം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കായ് Christmas, Holy Mass, Power of Word of God, My Church, Jesus the Unique Saviour of the World എന്നീവിഷയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണു മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്.

വിജയികളുടെ പേരുകൾ ചുവടെ:

Group 1

1st Prize – Augustus Benedict - Swords Mass Centre, Dublin

2nd Prize – Dan Joby - Swords Mass Centre, Dublin

3rd Prize – Erica Jinson - Inchicore Mass Centre, Dublin

Group 2

1st Prize – Anakka Joseph - Tallaght Mass Centre, Dublin

2nd Prize – Ryan Janner - Bray Mass Centre, Dublin

3rd Prize – Caroline Jaison - Wilton Mass Centre, Cork

Group 3

1st Prize – Joshua Jayan - Lucan Mass Centre, Dublin

2nd Prize – Shreya Maria Saju - Blanchardstown Mass Centre, Dublin

3rd Prize – Austin Santhosh - Blackrock Mass Centre, Dublin

3rd Prize – Braylin Binujith - Lucan Mass Centre, Dublin

Group 4

1st Prize – Agnes Martin Menachery - Lucan Mass Centre, Dublin

2nd Prize – Marshel Martin - Lucan Mass Centre, Dublin

3rd Prize – Glen Shabu Madaparambil - Lucan Mass Centre, Dublin

Group 5

1st Prize – Misha Merin Mathew - Dundalk Mass Centre

2nd Prize – Varsha Vincent - Blackrock Mass Centre, Dublin

3rd Prize – Sandra Maria Saju - Blanchardstown Mass Centre, Dublin

റിപ്പോർട്ട്: ജെയ്സൺ കിഴക്കയിൽ