ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കൊറോണ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്
Monday, March 23, 2020 8:20 PM IST
ഡബ്ലിൻ: കൊറോണ അയർലൻഡിൽ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ, ഗവൺമെന്‍റ് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഡബ്ലിൻ സീറോ മലബാർ സഭ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു

പ്രാർഥനയിൽ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഭൗതീകമായ ആവശ്യങ്ങളിലും പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സഭാ അംഗങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷവും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഈ മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുന്നവരാകയാൽ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പിന്തുണകൊടുക്കേണ്ടത് സഭയുടെ കടമയായി കരുതുന്നു.

നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റു ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതീക, മാനസിക, ആത്മീയ പിന്തുണ നൽകുക എന്നതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിക്കുമായി അയർലൻഡിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സഭാഗംങ്ങളായ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷമാവസ്ഥയിൽ സാധിക്കുന്ന സഹായം ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ഈ സംരഭത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

ആവശ്യമായ പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതുസമയത്തും താഴെപ്പറയുന്ന നംമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Beaumont: Sony Joseph : 0876721284, Saju Kombara : 0894612089

Blackrock: Jose Pallipatt : 0872194170, Rose Thomas : 0872875271

Blanchardstown: Benny John : 0873236132, Ligi Lijo : 0863034930

Bray: Ullas Thomas : 0879772324, Soja Josekutty : 0879010430

Inchicore : Sumith P.Varghese : 0894339070, Saliamma Pious : 0894377637

Lucan: Roy Perayil : 0876694782, Jincy Jiji : 0879110635

Phibsbrough: Binoy Jose : 0871365145, Julie Roy : 0899815180

Swords: George Purappnthanam : 0879496521, Taniya Johnson : 0876801613

Tallaght : Joychen Mathew : 0872636441, Beena Jaimon : 0876288043

റിപ്പോർട്ട്:ജയ്സൺ കിഴക്കയിൽ