ക്യൂരിയോസിറ്റി’ 20’’ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു
Tuesday, May 11, 2021 11:28 PM IST
ഡബ്ലിൻ: പ്രൈമറി -സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി എസെൻസ് അയർലൻഡ് സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര ശിൽപശാലയായ ക്യൂരിയോസിറ്റി ’ 20ൽ വിജയികളായ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ട്രോഫികളും വിതരണം ചെയ്തു. അയർലൻഡിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ ഉള്ളതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്മാനാർഹരായ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇവ എത്തിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു.

കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് എസൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായകരമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മത്സരത്തിൽ സമ്മനങ്ങൾ നേടിയ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വിജയികളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ചുവടെ

Science Poster -Primary

First - Brianna Susan Binu
Second - Prahaladh Pradeep
Third - Dave Jaison

Science Poster -Secondary

First - Aaron Roy
First - Angel Roy
Second - Nived Binu
Third - Amal Tomy

Science Article - Primary

First - Brianna Susan Binu
Second - Madhav Sandip Nambiar
Third - Prahaladh Pradeep

Science Article - Secondary

First - Nived Binu
Second - Amal Tomy
Third - Karthik Sreekanth

Science Project - Primary

First - Brianna Susan Binu
Second - Madhav Sandip Nambiar
Third - Prahaladh Pradeep

Science Project - Secondary

First - Nived Binu
Second - Alan Tomy
Third - Steve Santhosh

Science Quiz - Primary

First - Brianna Susan Binu
Second - Sidharth Biju
Third - Madhav Sandip Nambiar

Science Quiz - Secondary

First - Seya Sen
First - Anjika Nayak
Second - Katik Sreekanth
Third - Joel Saiju

ക്യൂരിയോസിറ്റി ’21 ഹാലോവീൻ അവധിക്കുശേഷം നവംബർ മാസം നടക്കും. എല്ലാ വർഷവും വിവിധ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രൊജക്ടുകൾ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിംഗ്, സെമിനാർ, സയൻസ് ക്വിസ് എന്നിവയാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ ഉൾപെടുത്താറുള്ളത്. ഹാലോവീനിൽ ലഭിക്കുന്ന അവധി ദിനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കു ഇവ തയാറാക്കാനുള്ള സമയം ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതികരണവും പങ്കാളിത്തവും ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ വർഷവും ലഭിച്ചു വരുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിലെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന ഈ സയൻസ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തങ്ങൾ ആകാംഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സമ്മാനർഹരായവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

റിപ്പോർട്ട്: ജെയ്സണ്‍ കിഴക്കയിൽ