റംസാൻ: ചന്ദ്രക്കല കാണാൻ സൗദി മുസ് ലിംകളെ ക്ഷണിച്ചു
Friday, April 9, 2021 8:36 PM IST
റിയാദ്: റംസാൻ മാസപിറവിക്കു മുന്നോടിയായി ഏപ്രിൽ 11 ന് (ഷാബാൻ 29) ഞായർ വൈകുന്നേരം രാജ്യത്തെ എല്ലാ മുസ് ലിംകളും ചന്ദ്രക്കല കാണണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഭ്യർഥിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന ഉദ്ധരിച്ച്, ചന്ദ്രക്കലയെ നഗ്നനേത്രങ്ങളിലൂടെയോ ബൈനോക്കുലറുകളിലൂടെയോ കാണുന്നവർ അടുത്തുള്ള കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഒരു വ്യക്തി തന്‍റെ പ്രദേശത്തിന്‍റെ അതോറിറ്റിക്കാണ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ അദ്ദേഹം ചന്ദ്രക്കല കണ്ടത്, അത് അടുത്തുള്ള കോടതിയിൽ എത്താൻ സഹായിക്കും.