ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈറ്റ് എക്‌സ്‌പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഫോക്) ലോഗോ ഡിസൈനിംഗ് മത്സരവും സ് ലോഗൻ രചന മത്സരവും
Sunday, January 19, 2020 8:37 PM IST
കുവൈത്ത്: ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈറ്റ് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഫോക്ക്) വിജയകരമായ 15-ാം പ്രവർത്തന വർഷത്തിലേക്കു ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്. വിജയകരമായ ഈ യാത്രയിലെ നമ്മുടെ നാഴികക്കല്ല് ആഘോഷിക്കാൻ ഈ വർഷത്തിൽ, ലോഗോ ഡിസൈനിംഗ് മത്സരവും ആകർഷകമായ ഫോക്ക് സ്ലോഗൻ രചന മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കുവൈത്തിലെ പൊതു സമൂഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ലോഗോ ഡിസൈനിംഗ് & സ്ലോഗൻ രചന മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കുവൈത്തിലെ കലാകാരന്മാരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്.

15-ാം വർഷത്തെ ആഘോഷത്തിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഫോക്ക് ലോഗോയ്‌ക്കൊപ്പം ഈ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്ന ലോഗോയും വിജയിക്കുന്ന സ്ലോഗനും ഉപയോഗിക്കും.

മത്സരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ:

1. സർഗാത്മകതയുള്ള ആർക്കും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം.

2. സ്ലോഗൻ അഞ്ച് വാക്കുകളിൽ കവിയരുത്.

3. ലോഗോയും സ്ലോഗനും കുവൈറ്റ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം.

4. പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോഗോ ഡിസൈനുകളും സ്ലോഗനുകളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.

[email protected],

[email protected]

5. ലോഗോയും സ്ലോഗനും സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 30-01-2020. അവസാന തീയ്യതിക്ക് ശേഷം എൻ‌ട്രികളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

6. ഡിസൈൻ റോ കോപ്പി ഫോർമാറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുക (അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് / കോൾ ഡ്രോ / അഡോബ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ & ജെപിഇജി ഫോർമാറ്റും (മിഴിവ് - കുറഞ്ഞത് 300 ഡിപിഐ)

6. മത്സര വിജയിക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്.

വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോക്ക് വെബ്‌സൈറ്റും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും പരിശോധിക്കുക.

റിപ്പോർട്ട്: സലിം കോട്ടയിൽ