അബിജാൻ മലയാളീസ് കൂട്ടയ്മയുടെ ഹ്യദയസ്പർശം
Tuesday, September 5, 2017 5:40 AM IST
ഐവറികോസ്റ്റ്: ടാൻസാനിയായിൽ വച്ചു മരണപ്പെട്ട അബിജാനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി പ്രേമാനന്ദന്‍റെ കുടുഃബത്തിന് ഐവറികോസ്റ്റ് മലയാളീസ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേത്യത്വത്തിൽ സ്വരൂപികരിച്ച ആറുലക്ഷം രൂപ രണ്ടു പെണ്‍മക്കളുടെയും പേരിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റായി കൈയുമാറുകയുണ്ടായി.

പരേതന്‍റ വീട്ടിൽ വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ അബിജാൻ മലയാളീസിനു വേണ്ടി രവിനാഥൻ പിള്ള, അനിൽ കുമാൽ, അഡ്വ. സന്തോഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവരുടെ നേത്യത്വത്തിൽ പ്രേമാനന്ദന്‍റ മക്കൾക്ക് കൈയുമാറുകയുണ്ടായി. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രസ്തുത യോഗം അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി.