മാലാഖയെ പോലെ...
Thursday, December 17, 2015 6:59 AM IST
ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡിനു മിഴിവേകാൻ വൈറ്റ്, ഓഫ് വൈറ്റ്, ഗോൾഡൻ കളറുകളിലെ ഗൗണുകൾ വിപണിയിൽ.

സ്ലീവ്ലെസ്സ് ഗൗൺ, കട്ട് വർക്ക് ഗൗൺ, സ്റ്റോൺ വർക്ക് വരുന്ന ഗൗണുകൾ എല്ലാം കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഗൗണിലെ വർക്ക് അനുസരിച്ച് വിലയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ടെയ്ൽ ഉള്ള ഗൗണാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഗൗണുകളുണ്ട്.
ഗൗണിനൊപ്പം കൈയിൽ അണിയുന്ന സ്ലീവ്സും നെറ്റും റിംഗും സെറ്റായി ലഭിക്കുന്നു. ഗൗൺ വലുതായി ഞൊറിവുകളോടെ നിൽക്കാനാണ് റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
നെറ്റ് പ്രത്യേകമായി വേറെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അറുനൂറു രൂപ മുതൽ നെറ്റിന് വില വരുന്നു.

സ്ലീവ് ലെസ്സ്്് ഗൗൺ

വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വർക്കുകൾകൊണ്ട് ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച ഗൗണിൽ വധു സുന്ദരിയാകും. വില 15850 രൂപ.

<യ> കട്ട് വർക്ക് ഗൗൺ

ഗൗൺ മുഴുവനും കട്ട്് വർക്കിനാൽ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഈ ഗൗണിൽ വധു സുന്ദരി തന്നെ. കട്ട് വർക്കിനിടയിൽ ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിന് ഓഫ് വൈറ്റ് കളറാണ്. വില 19475 രൂപ.


<യ> ഗോൾഡൻ കളർ ഗൗൺ

സ്വർണശോഭ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഗൗണിൽ അവൾ വരുമ്പോൾ ആരും ഒന്നുകൂടി നോക്കിപ്പോകും. ഗോൾഡൻ കളറിൽ ത്രഡ് വർക്ക് വരുന്ന ഗൗൺ തികച്ചും ഭംഗിയുള്ളതു തന്നെ. വില– 99750 രൂപ.

<യ> ടെയ്ൽ ഗൗൺ

സാധാരണ ഒരു ഗൗണിനെക്കാൾ ഞൊറിവുകൾ കൂടുതലാണിതിന്. ഗൗണിന്റെ പിറകുവശം ടെയ്ൽ പോലെ നീണ്ടു വിടർന്നു കിടക്കുന്നതു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഗൗണിലെ പുതിയ ട്രെൻഡാണിത്. മറ്റു ഗൗണുകളുടേതു പോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ വർക്കും ബീഡ് വർക്കും വരുന്നുണ്ട്്. 9000 രൂപ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ടെയ്ൽ ഉള്ള ഗൗണിന്റെ വില. ടെയ്ൽ ഗൗൺ വില 16450