289 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്
Monday, September 21, 2020 1:23 AM IST
ഇതര ദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ

യു​എ​ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ നെ​ല്ലാ​യ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (28,32,32 പു​രു​ഷന്മാർ) കൊ​പ്പം സ്വ​ദേ​ശി (32 പു​രു​ഷ​ൻ) തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ സ്വ​ദേ​ശി (35 പു​രു​ഷ​ൻ) പ​രു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (28 പു​രു​ഷ​ൻ)സൗ​ദിയിൽ നിന്നെ ത്തിയ പ​ട്ടാ​ന്പി സ്വ​ദേ​ശി (45 പു​രു​ഷ​ൻ) നെ​ല്ലാ​യ സ്വ​ദേ​ശി (48 പു​രു​ഷ​ൻ) ബ​ഹ്റൈ​നിൽ നിന്നെത്തിയ നെ​ല്ലാ​യ സ്വ​ദേ​ശി (24 പു​രു​ഷ​ൻ) ബീ​ഹാ​റിൽ നിന്നെത്തിയ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ (25,24,40 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ കൊ​ടു​വാ​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (37,41 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) ന​ല്ലേ​പ്പി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി (37 പു​രു​ഷ​ൻ) കോ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (50 പു​രു​ഷ​ൻ) തേ​ങ്കു​റി​ശ്ശി സ്വ​ദേ​ശി (55 പു​രു​ഷ​ൻ ) കും​ഭ​കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി (19 പു​രു​ഷ​ൻ ) ക​ർ​ണ്ണാ​ട​കയിൽ നിന്നെത്തിയ കോ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (44 പു​രു​ഷ​ൻ) ജാ​ർ​ഖ​ണ്ഡിൽ നിന്നെത്തിയ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ (20,22,26 പു​രു​ഷന്മാർ)

ഉ​റ​വി​ടം അ​റി​യാ​ത്ത രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​ർ

വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (50,28,63 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) പി​രാ​യി​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (38,45,65 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (58 പു​രു​ഷ​ൻ) നാ​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (10 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി 43 പു​രു​ഷ​ൻ) വാ​ണി​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി (81 പു​രു​ഷ​ൻ) എ​ല​പ്പു​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (3,5 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​ക​ൾ, 32 സ്ത്രീ, 40 ​പു​രു​ഷ​ൻ) അ​യി​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (45 പു​രു​ഷ​ൻ) തൃ​ത്താ​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (58 സ്ത്രീ, 29 ​പു​രു​ഷ​ൻ)
ത​ച്ച​ന്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി (34 സ്ത്രീ) ​മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (21 പു​രു​ഷ​ൻ, 42 സ്ത്രീ) ​മൂ​ത്താ​ൻ​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (31,47,48 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (45 പു​രു​ഷ​ൻ) ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (45, 28 പു​രു​ഷന്മാർ) കി​ഴ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി (68 പു​രു​ഷ​ൻ) യാ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി (67 പു​രു​ഷ​ൻ) മ​രു​ത​റോ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (40,36 സ്ത്രീ​ക​ൾ)
ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് വ​ന്ന അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി (55 പു​രു​ഷ​ൻ) ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (83 പു​രു​ഷ​ൻ) പ​ട്ടാ​ന്പി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (8 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി, 32 സ്ത്രീ, 5 ​ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി, 43 പു​രു​ഷ​ൻ) ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് ജോ​ലി​ക്ക് വ​ന്ന അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി (35 പു​രു​ഷ​ൻ) പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ (67,27,74,68,59 സ്ത്രീ​ക​ൾ, 39,21,57,26,23 പു​രു​ഷന്മാർ)
അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (45 പു​രു​ഷ​ൻ) നെന്മാ​റ സ്വ​ദേ​ശി (35 പു​രു​ഷ​ൻ) അ​ക​ത്തേ​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (31 സ്ത്രീ, 38,57,46 ​പു​രു​ഷന്മാ​ർ) കൊ​ട്ടേ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (31 പു​രു​ഷ​ൻ) കു​മ​രംപു​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (43 പു​രു​ഷ​ൻ) ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (59 പു​രു​ഷ​ൻ) പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​റി​ശ്ശി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (51 പു​രു​ഷ​ൻ 26 സ്ത്രീ) ​ല​ക്കി​ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (44 സ്ത്രീ, 44 ​പു​രു​ഷ​ൻ, 12 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി) മേ​ലാ​മു​റി സ്വ​ദേ​ശി (63 സ്ത്രീ)
​പൊ​ൽ​പ്പു​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി (35 പു​രു​ഷ​ൻ) നൂ​റ​ണി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (45,52 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​ന്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി (61 പു​രു​ഷ​ൻ) വ​ട​ക്ക​ന്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (21,29 പു​രു​ഷന്മാ​ർ ,70 സ്ത്രീ) ​മു​ട്ടി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ക്യാ​ന്പി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു (28 പു​രു​ഷ​ൻ) ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (27,24 പു​രു​ഷന്മാർ) ത​ച്ച​ന്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (7 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി 24,43 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) വ​ണ്ടാ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി (60 പു​രു​ഷ​ൻ)
കാ​രാ​കു​റു​ശ്ശി സ്വ​ദേ​ശി (60 പു​രു​ഷ​ൻ) പ​റ​ക്കു​ന്നം സ്വ​ദേ​ശി(60 പു​രു​ഷ​ൻ) മു​ട​പ്പ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (25 സ്ത്രീ) ​പു​തു​ന​ഗ​രം സ്വ​ദേ​ശി (36 സ്ത്രീ) ​തേ​ങ്കു​റി​ശ്ശി സ്വ​ദേ​ശി (54 സ്ത്രീ) ​ചു​ണ്ണാ​ന്പു​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി (29 പു​രു​ഷ​ൻ) തേ​നി​ലാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി(27 സ്ത്രീ) ​മേ​പ്പ​റ​ന്പ് സ്വ​ദേ​ശി (56 പു​രു​ഷ​ൻ) ശേ​ഖ​രീ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി (27 സ്ത്രീ) ​പ​രു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (22 പു​രു​ഷ​ൻ) സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട മ​ല​ന്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി (68 പു​രു​ഷ​ൻ), ഇ​ന്നലെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നെന്മാറ സ്വ​ദേ​ശി (72 സ്ത്രീ) ​എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഇ​ന്ന് രോ​ഗ ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.
സ​ന്പ​ർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ
മു​ത​ല​മ​ട സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (31 പു​രു​ഷ​ൻ, 52 സ്ത്രീ) ​മു​തു​ത​ല സ്വ​ദേ​ശി (26 പു​രു​ഷ​ൻ) അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (24,44,59,30,32,27,26 പു​രു​ഷന്മാർ, 3 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി, 16,17 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി​ക​ൾ,65,27,52 സ്ത്രീ​ക​ൾ) അ​ക​ത്തേ​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി (46 പു​രു​ഷ​ൻ) കൊ​ടു​വാ​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (25,32,31,36,37 പു​രു​ഷന്മാ​ർ)
ക​ല്ലേ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (18,24,38,57 പു​രു​ഷന്മാർ, 37 സ്ത്രീ) ​വ​ട​ക്ക​ന്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (25,25,33 പു​രു​ഷന്മാ​ർ, 34,30 സ്ത്രീ​ക​ൾ) പ​ട്ടാ​ന്പി സ്വ​ദേ​ശി (51 സ്ത്രീ) ​പു​തു​പ്പ​രി​യാ​രം സ്വ​ദേ​ശി (48,43 സ്ത്രീ​ക​ൾ)
കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ​മേ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (51 സ്ത്രീ) ​ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (10,4 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി​ക​ൾ) പ​ട്ടി​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി (27 പു​രു​ഷ​ൻ) കേ​ര​ള​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (32 പു​രു​ഷ​ൻ, 63,28 സ്ത്രീ​ക​ൾ) പി​രാ​യി​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (38,46 പു​രു​ഷന്മാ​ർ, 36 സ്ത്രീ)
​കോ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (9 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി) ച​ള​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി (20 പു​രു​ഷ​ൻ) കി​ഴ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി (33 പു​രു​ഷ​ൻ) ഒ​ല​വ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (6,5 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി​ക​ൾ, 29 സ്ത്രീ) ​ത​ച്ച​ന്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി (24 സ്ത്രീ)
​പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​റ​ക്കു​ന്നം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (64,60,28 പു​രു​ഷന്മാ​ർ, 65,25 സ്ത്രീ​ക​ൾ, 8,6 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി​ക​ൾ) കൊ​ടു​ന്പ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (40 പു​രു​ഷ​ൻ 48 സ്ത്രീ) ​നെന്മാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (23,47,46 സ്ത്രീ​ക​ൾ) തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (35 പു​രു​ഷ​ൻ, 34 സ്ത്രീ, 11 ​പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി) കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി (35 പു​രു​ഷ​ൻ) എ​ല​പ്പു​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (44,42,35,77പു​രു​ഷന്മാ​ർ, 37,30 സ്ത്രീ)
​ച​ന്ദ്ര​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (47 സ്ത്രീ) ​എ​രു​ത്തേ​ന്പ​തി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (63 പു​രു​ഷ​ൻ 4 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി) എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി(53 പു​രു​ഷ​ൻ) ക​ണ്ണാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി (42 പു​രു​ഷ​ൻ) കൊ​പ്പം സ്വ​ദേ​ശി (37 പു​രു​ഷ​ൻ) മൂ​ത്താ​ൻ​ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (18,27 പു​രു​ഷന്മാർ 25 സ്ത്രീ) ​വെ​ണ്ണ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (58,43,28 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി (75 പു​രു​ഷ​ൻ) പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി (64 പു​രു​ഷ​ൻ)
തി​രു​നെ​ല്ലാ​യി സ്വ​ദേ​ശി (47 സ്ത്രീ) ​ഒ​ഴ​ല​പ്പ​തി സ്വ​ദേ​ശി (56 സ്ത്രീ) ​യാ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (77 പു​രു​ഷ​ൻ, 39 സ്ത്രീ, 11,13,16 ​ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി​ക​ൾ) മ​രു​ത​റോ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി (31 സ്ത്രീ) ​പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​റി​ശ്ശി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (44,85 പു​രു​ഷന്മാ​ർ, 42,23 സ്ത്രീ​ക​ൾ,3 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി) നാ​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി (2 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി) ന​ല്ലേ​പ്പു​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി (62 പു​രു​ഷ​ൻ) വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി (23 സ്ത്രീ) ​പ​റ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (54,40 പു​രു​ഷന്മാ​ർ,50 സ്ത്രീ)
​ക​ണ്ണ​ന്പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (42 പു​രു​ഷ​ൻ 55 സ്ത്രീ) ​മേ​ലാ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (38 പു​രു​ഷ​ൻ) തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി (38 പു​രു​ഷ​ൻ) ത​ച്ച​ന്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി (44 സ്ത്രീ) ​കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി(2 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി) ക​ൽ​പ്പാ​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി (32 സ്ത്രീ) ​ല​ക്കി​ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (32,34 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (37,55,52 പു​രു​ഷന്മാർ)
പൊ​ൽ​പ്പു​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (53 പു​രു​ഷ​ൻ, 47, 60 സ്ത്രീ​ക​ൾ) ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (41,52,33,60 പു​രു​ഷന്മാ​ർ 41 സ്ത്രീ) ​മ​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (34 പു​രു​ഷ​ൻ) തെ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ (33 പു​രു​ഷ​ൻ 18 സ്ത്രീ) ​അ​ട്ട​പ്പാ​ടി പു​തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (66 പു​രു​ഷ​ൻ) തേ​ങ്കു​റി​ശ്ശി സ്വ​ദേ​ശി (20 പു​രു​ഷ​ൻ ത​ച്ച​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി(25 പു​രു​ഷ​ൻ) തൃ​ശ്ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി (42 പു​രു​ഷ​ൻ) മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി (22 പു​രു​ഷ​ൻ)
ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് ഉ​ള്ള അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 28പേ​ർ​ക്ക് (പു​രു​ഷന്മാ​ർ)​രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

മേ​ലാ​മു​റി പ​ച്ച​ക്ക​റി ച​ന്ത​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന10 പേ​ർ​ക്ക് (8 പു​രു​ഷന്മാ​ർ,ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ൾ) രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ണ്ട് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് (33,38 പു​രു​ഷന്മാ​ർ) ഇ​ന്നലെ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 ന് ​മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കാ​രാ​കു​റു​ശ്ശി സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് (63 പു​രു​ഷ​ൻ) രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.