Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Karshakan |


കന്നുകാലികളിലെ ഗർഭകാല പരിചരണം
ക്ഷീരമേഖലയിലെ യുവകർഷകർ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദിവസവും 20 ലിറ്ററോ, അതിൽ കൂടുതലോപാൽ തരുന്ന പശുക്കളെയാണ്. ഇത്തരക്കാരെ മോഹവലയത്തിൽ വീഴ്ത്തി ലാഭം കൊയ്യുന്ന ദല്ലാളന്മാർ നാട്ടിൽ സുലഭമാണ്. ഇവ രുടെ വാചകക്കസർത്തുകളിൽ മയങ്ങിവീണ് പശുക്കളെവാങ്ങി പാലും പ്രസവവും ലഭിക്കാതെ നിരാശരായ അനേകം ക്ഷീരകർഷകർ നാട്ടിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ?

1. എന്നും രാവിലെ 15 ലിറ്റർ പാൽ ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമെന്ന ധാരണയിൽ വാങ്ങിയ പശു ഏഴു ലിറ്ററോളം പാലേ തരുന്നുള്ളൂ.

2. പ്രസവിച്ച് ഒരാഴ്ചയേ ആയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞ് മുന്തിയ വില നല്കി വാങ്ങിയ പശു, കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതോടെ അസുഖം ബാധിച്ച് ആരോഗ്യം നശിച്ച് എല്ലുംതോലുമായി നില്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നില്ല, പാൽതീരെ കുറഞ്ഞു.

3. പ്രസവശേഷം വാങ്ങിയ പശു മാസം പലതുകഴിഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെ മദിലക്ഷണം കാണിച്ചതേയില്ല.

ഈ മൂന്നു സ്‌ഥിതിവിശേഷങ്ങൾക്കും മുഖ്യകാരണം ഈ പശുക്കളുടെ ഗർഭകാലത്തെ അവസാന ഏഴ്, എട്ട്, ഒമ്പത് മാസങ്ങളിലെ തീറ്റയും പരിചരണവും വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നതുതന്നെയാണ്. ഒരു ക്ഷീരകർഷകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനമാണ് ചെനയിലുള്ള പശു. ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം നാട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്ക് ഇന്നും അജ്‌ഞാതമാണ്. ഇവയുടെ പരിപാലനം, തീറ്റ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയാൽ ക്ഷീരകർഷകന്റെ മൂന്ന് മുഖ്യ ആഗ്രഹങ്ങൾ പശു നിറവേറ്റും.

1. അവയുടെ ജനിതകശേഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള പാൽ ഉത്പാദനം നടക്കുന്നു.

2. പ്രസവശേഷം രണ്ടുമാസത്തിൽ വീണ്ടും ചെനയേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നു.

3. ആരോഗ്യമുള്ള കന്നുകുട്ടിയെ ലഭിക്കുന്നു.

കർഷകർക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന മുഖ്യപാളിച്ച വറ്റുകാലപരിചരണം ലഭിക്കാതെ പ്രസവിക്കുന്ന പ്രശ്നക്കാരികളായ പശുക്കളെ മോഹവില നല്കി വാങ്ങു ന്നെന്നതു തന്നെയാണ്. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഇതുതന്നെ.

ചെനയിലുള്ള പശുക്കളുടെ പരിപാലനം

മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ഷീരകർഷകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പാൽ തരുന്ന പശുക്കളെയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഇന്നത്തെ കന്നുകുട്ടിയാണ് നാളത്തെ പശുഎന്ന സത്യം ആരും തന്നെ ഓർക്കാറേയില്ല. ക്ഷീരകർഷകർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

1. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കിടാരികൾ ഒരുവയസാകുമ്പോൾ ആദ്യമദിലക്ഷണം കാണിച്ചുതുടങ്ങും. കണക്കുപ്രകാരം അതിന്റെ തള്ളപ്പശുവിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ 45 ശതമാനമാകുമ്പോൾ ആദ്യമദി കാണിക്കാം. പക്ഷെ തള്ളപ്പശുവിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ 60 ശതമാനമാകുമ്പോൾ മാത്രമെ ചെനയ്ക്ക് കുത്തിവയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ആദ്യ മദി കാണിച്ചാൽ തീറ്റ ഒന്നുകൂടി ഉാറാക്കണം. തുടർന്ന് രണ്ടു മദി അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ മദിയിൽ ബീജാധാനം നടത്തുന്നതിൽ അപാകതകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന കന്നുകുട്ടികൾ രണ്ടുവയസിൽ ആദ്യപ്രസവം നടത്തണം എന്നതുതന്നെ. തള്ളപ്പശുവിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും മൂന്നു മദികൾ തുടരെ മൂന്നു മാസങ്ങളിലായി കാണിക്കുന്ന സമയത്തുമായിരിക്കണം കിടാരികളുടെ ആദ്യബീജാധാനം എന്ന വസ്തുത ക്ഷീരകർഷകർ മറക്കാതിരിക്കുക.


2. ഇപ്രകാരം ചെനയ്ക്ക് കുത്തിവയ്പിച്ച കിടാരികൾ വീണ്ടും മദിലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തി 18–21 ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീണ്ടും മദിലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞോ, മൂന്നുമാസത്തിലോ ചെന പരിശോധന നടത്തി ചെനയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചെന പരിശോധന നടത്താൻ പലക്ഷീരകർഷകരും മടികാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ചെനയുള്ള പക്ഷം തീറ്റയിലും പരിചരണത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും, ചെനയില്ലെങ്കിൽ തുടർചികിത്സയ്ക്കു അവസരം ഒരുക്കാനും ഈ പ്രക്രിയകൊണ്ട് സാധ്യമാകും.

3. ചെനയിലുള്ള പശുക്കളുടെ യോനിയിൽകൂടി രക്‌തം, പഴുപ്പ് തുടങ്ങിയ അഴുക്കുകൾ വെളിയിൽ വരുന്ന പക്ഷം ഉടനെ വിദഗ്ധ സഹായം തേടുക. പല കർഷകരും ഇത്തരം സ്രവങ്ങൾ വരുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല.

4. പശുക്കൾക്ക് 3–4 മാസം ചെനയുള്ളപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിരമരുന്നു നൽകണം. ഇത് പശുവിന്റെയും കന്നുകുട്ടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിനനിവാര്യമാണ്.

5. ഇത്തരം പശുക്കൾ തീറ്റയെടുക്കാൻ മടിക്കുക, മറ്റ് അസുഖലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ കാണിച്ചാൽ വിദഗ്ധ സഹായം ഉറപ്പാക്കുക.

6. ചെനയിലുള്ള പശുക്കൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധകുത്തിവയ്പുകൾ നടത്തുന്നതിൽ തടസമില്ല. ഇത്തരം കുത്തിവയ്പുകൾ നിരാകരിക്കുന്നത് നല്ല കീഴ്വഴക്കമല്ല.

7. ചെന ഏഴു മാസത്തോളമാകുമ്പോൾ ചില പശുക്കൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യോനിയിൽ കൂടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഭാഗമോ, യോനിയുടെ ഉൾവശമോ തള്ളിപുറത്തോട്ടുവരുന്നതു കാണാം. ഇതു കൂടുതലും അഞ്ചാറ് പ്രസവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാടുകളിലാണ് സംഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം തള്ളിപുറത്തേക്കു വന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും ആ ഭാഗത്ത് ആവണക്കെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്. പശുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാഗം തള്ളിപുറത്തേക്കു വരുന്നെങ്കിൽ വിദഗ്ധ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. പശുക്കളെ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നതും പുറകുവശം ഒരടിയോളം ഉയർത്തി പശുവിന്റെ നെഞ്ചിന് സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നതും ശരിയല്ല. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിലും ഹൃദയത്തിലും അമിത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടവരുത്തും. ഫോൺ ഡോ. മുരളീധരൻ– 9447055738.

ഡോ. കെ. മുരളീധരൻ

വായുവിനും ജലത്തിനും ജലചംക്രമണം
അധിവസിക്കുന്ന ഭുമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗ വും ജലമാണ്. എന്നാൽ അതി ന്‍റെ മൂന്നു ശതമാനം മാത്രമേ മനുഷ്യന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഒരു ശതമാനമേ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി രണ്ടു ശതമാനം മാലിന്യം കലർന്നിരിക്കുകയാണ്.
...
റബറിന് ശിഖരങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഹമീദിന്‍റെ ടെക്നിക്
റബർമരങ്ങളിൽ രണ്ടര - മൂന്ന് മീറ്റർ (8-10 അടി) ഉയരംവരെ ശിഖരങ്ങൾ ഇല്ലാതി രുന്നാലേ ശരിയായരീതിയിൽ ടാപ്പുചെയ്ത് ആദായമെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതിനായി ചെറിയതൈ കളിൽ ഈ ഉയരമെത്തുന്ന തുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. രണ്ടര - മൂന്ന് ...
കൂണ്‍: രോഗങ്ങളും പരിഹാരവും
റോമക്കാർ ദൈവത്തിന്‍റെ ഭക്ഷണമെന്നും ചൈനക്കാർ മൃതസഞ്ജീവനി എന്നും വിളിക്കുന്ന ന്ധകൂണ്‍’ ഹരിതരഹിത സസ്യങ്ങളുടെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി അഥവാ സ്പോറോഫോറുകളാണ്. ആഹാരമാണ് മരുന്ന് എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് ഇവ ഒരുത്തമ മരുന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ മരുന്നി...
ബോണ്‍സായ് വിസ്മയം തീർക്കും അഡീനിയം ഒബീസം
ഡോഗ്ബേൻ തറവാട്ടിലെ അപ്പോസൈനേഷ്യ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരംഗമാണ് അഡീനിയം. ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടും പുഷ്പങ്ങളുടെ ഭംഗികൊണ്ടും ഇവ ഉദ്യാനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടതാരമാകുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും, അറേബ്യ, തായ്ലൻഡ്, തായ്വാൻ എന്നിവിടങ്ങള...
അയലത്തെ നല്ല കൃഷി പാഠങ്ങൾ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചാണ് അവൻ വളരുന്നത്. താൻ കാണുന്നതിൽ ന·- തിൻമകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നൻമ സ്വീകരിക...
കുറുനരിവാലൻ ഓർക്കിഡ്
കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനായാസം വളരുന്ന ഓർക്കിഡ് പുഷ്പമാണ് കുറുനരിവാലൻ എന്ന വിളിപ്പേരിലൂടെ പ്രചാരം നേടിയ റിങ്കോസ്റ്റൈലിസ്. മുഴുവൻ പേര് റിങ്കോസ്റ്റൈലിസ് റെട്ടൂസ്. ഇതിന്‍റെ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ പൂങ്കുല കുറുനര...
നാടൻ മാവുകളുടെ പ്രചാരകനായി മാർട്ടിൻ
കേരളത്തിന്‍റെ തനതായ ഒട്ടേറെ നാടൻ മാവിനങ്ങളിൽ പലതും കാലത്തിന്‍റെ പ്രയാണത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ്. കല്ലുകെട്ടി, കുറ്റ്യാട്ടൂർമാവ്, കുലകുത്തി, ചന്ദ്രക്കാരൻ തുടങ്ങി പലതും നമ്മുടെ തനതുമാവിനങ്ങളാണ്. നാടൻ മാവുകളിലെ മികച്ച ഇനങ്ങളെ ക...
രക്തശാലിയും ഉഴുന്നും കൂണും; സമ്മിശ്രകൃഷിയിൽ സുരേഷിന്‍റെ കൈയൊപ്പ്
ഒൗഷധ നെല്ലിനമായ രക്തശാലിയും ഉഴുന്നും കൂണും മൾബറിയും മീനും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം കൃഷിചെയ്ത് സമ്മിശ്രകൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ കച്ചേരിമേട് പുത്തൻവീട്ടിൽ സുരേഷ്. പെരുമാട്ടി മുതലാംതോട്ടിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരേക്കറിലാ...
ഇടവിളയായി മൾബറി; ഉത്തമ കാലിത്തീറ്റ
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത വരൾച്ച ക്ഷീരമേഖലയെ തളർത്താതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമ ഉപാധിയാണ് കാലിത്തീറ്റ വൃക്ഷങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലിന്‍റെ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും കാലിത്തീറ്റ, പിണ്ണാക്ക് എ...
സ്വർണവർണം ചാലിച്ച് എഗ്ഫ്രൂട്ട്
മനോഹരമായ സ്വർണവർണമുള്ള പഴമാണ് കാനിസ്റ്റൽ അഥവാ എഗ്ഫ്രൂട്ട്. ഭംഗിയും ഗുണവും ഈ സ്വർണപ്പഴങ്ങൾക്കു വളരെ അധികമാണ്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ കേരളത്തിൽ അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല. അപൂർവം വീടുകളിൽ മാത്രമേ നല്ല തണൽ ചാർത്തി നില്ക്കുന്ന ഇലച്ചാർത്...
എലിത്തടി കാട്ടു ചെടിയല്ല, മരുന്നാണ്
പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും പറയുന്നു; എഴുതിയതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്നു. ഇതാണ് ഒൗഷധസസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അല്പംമാത്രമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നവയോ, ഒട്ടും ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാത്തവയ...
ശുദ്ധമായ പാൽ: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പാൽ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം 280 ഗ്രാം പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ശുചിത്വ ത്തോടെ ഉത്പാദിപ്പ...
നട്ടിട്ട് ഒന്നര വർഷം, വിളവ് നൂറുമേനി
നട്ട് ഒന്നരവർഷമായ റംബൂട്ടാനിൽ കൃഷിരീതിയുടെ പ്രത്യേകതമൂലം നൂറുമേനി വിളയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോതമംഗലം പള്ളിവാതുക്കൽ ജോയ് ജോസഫ്. റംബൂട്ടാന് ഇടവിളയായി ആദ്യവർഷം ചേന, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, ഏത്തവാഴ, മത്തൻ, വെള്ളരി എന്നിവയെല്ലാം നട്ടു. ഇവയും...
നമുക്ക് ചെയ്യാം സമ്മിശ്രകൃഷി
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്. വീട്ടുവളപ്പിൽ നാം ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിൽ അധികവും സമ്മിശ്രവിളരീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. തെങ്ങും കവുങ്ങും കുരുമുളകും വാഴയും പച്ചക്കറിയും ആടും പശുക്കളും കോഴികളുമടങ്ങുന്ന ഒരു മിശ്...
കൃഷിചെയ്യാം, പശുവിനായ്
കേരളത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകരുണ്ട്. ഇതിൽ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭം ചുരത്തുന്ന ഒരു കാമധേനു തന്നെയാണിത്. അമേരിക്കയിലെ, ദേശീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ ശിപാർശപ്രകാരം ഒരു കറവപ്പശുവിന്‍റെ തീറ്റയിൽ ചുരുങ്ങി...
എംബിഎയ്ക്കുശേഷം കൃഷി
വീട്ടുപരിസരത്തെ വിളവൈവിധ്യം

കാടിനു സമാനമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള വീടിനു സമീപമെത്തുന്പോൾ തന്നെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാന്പൂ മരങ്ങൾ കാണാം. ഇവയുടെ സുഗന്ധവുമേറ്റാണ് വീടിനുള്ളിലേക്കു കയറുക. കായ്ഫലമുള്ള 40 ഗ്രാന്പൂ മരങ്ങൾ ഇ...
നാളികേര കർഷകർ ആശങ്കയിൽ; ത്രിതല സംവിധാനം ഉൗർജിതമാക്കുക
ഒരു നാളികേരത്തിന് മുപ്പതു രൂപ കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താവ് അറിയാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം. ചേർത്തല സ്വദേശിയായ ഡോ. ഹരിദാസിന് എണ്ണൂറിനടുത്ത് നാളികേരം ഓരോ വിളവെടുപ്പിനുമുണ്ടാകും. സങ്കരയിനമാകയാൽ സാമാന്യം വലിപ്പവും തൂക്കവുമുള്ള നാളി...
2022-ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകുമോ?
2022ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ ഇരട്ടിയാക്കാമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് സെമിനാറുകളാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രഗവണ്‍ മെന്‍റ...
വളര്‍ത്തുപക്ഷി മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികള്‍, സമീപനങ്ങള്‍
ഭാരതത്തിൽ പ്രതിവർഷം 47,000 കോടി രൂപയുടെ വിനിമയം നടക്കുന്ന വളർത്തുപക്ഷി മേഖല, കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണരംഗത്തെ അവഗണിക്കാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമാണ്. പ്രതിവർഷം മുട്ടക്കോഴി വ്യവസായത്തിൽ ആറു ശതമാനം, ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യവസായത്തിൽ 12 ശതമാനം എന്നി...
തിരിച്ചറിയാം, നട്ടുവളർത്താം കുടംപുളി
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ തീരപ്രദേശം മുതൽ സമു ദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2500 മീറ്റർ ഉയരമുളള പ്രദേശങ്ങളിൽ വരെ ഒരുപോലെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നിത്യഹരിത സുഗന്ധവിളയാണ് കുടംപുളി. ക്ലൂസിയേസിയ സസ്യ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ കുടംപുളിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ...
കർഷകനാകുമോ ഈ വിശുദ്ധ പശുക്കളെ പോറ്റാൻ
1960ലെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമത്തിന്‍റെ 38-ാം വകുപ്പിലെ ഒന്നും രണ്ടും വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാമാറ്റം മന്ത്രാലയം 2017 ജനുവരി 16 ന് പുതിയ ചട്ടങ്ങളുടെ കരടു രൂപത്തിലുള്ള വിജ്...
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു നടുവിലും പ്രത്യാശയായി നെൽകൃഷി
കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്‍റെ നെടുംതൂണായ നെൽകൃഷി പാലക്കാട്, കുട്ടനാട്, കോൾ നിലങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ലാഭകരമല്ലാത്ത കൃഷിയായി മാറുന്നു. കേരളത്തിന്‍റെ നെല്ലറകളായ ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ നമ്മുടെ അന്നദാതാക്കളാണ്. നെൽവയ...
കാർഷികമേഖല കര കയറാൻ
മധ്യപ്രദേശിലെ മൻസോറിൽ വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തെരുവിൽ സമരത്തിനിറങ്ങിയ കർഷകർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആളിക്കത്തിയ കർഷക രോഷം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പടരുകയാണ്. വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും കടം എഴുതിത്തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും മഹാര...
ഉച്ചാരത്തിനു ഭൂമി കിളയ്ക്കരുത്
ഉച്ചാറൽ സമയത്ത് (പകൽ ഒരുമണി) കൃഷിപ്പണി അരുതെന്നാണ് പ്രമാണം. ഈ സമയത്ത് മണ്ണ് കിളച്ചുമറിച്ചിട്ടാൽ വെയിലിന്‍റെ കാഠിന്യം മൂലം മണ്ണിലെ ഈർപ്പമത്രയും നഷ്ടപ്പെടും. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആ മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇല്ലാതെയാകും. ജൈവ നിലനിൽ പ്പി...
സകുടുംബം കൃഷി
സകുടുംബം കൃഷി’ - ഇന്ന് കൃഷിയിൽ വേണ്ടതും ഇതുതന്നെയാണ്. ഭക്ഷണം ഒൗഷധമാകേണ്ടതാണ്. ഒൗഷധം പോട്ടെ - വിഷമാകാതിരിക്കാൻ കഴിവതും സ്വന്തമായി വിളയിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പോംവഴി. കൂടുന്പോൾ ഇന്പമുണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബം മണ്ണൊരുക്കാൻ, വിത്തി...
തൊടിയിൽ കളയാനുള്ളതല്ല ജാതിത്തോട്
സുഗന്ധവിളകളിലെ ഒരു പ്രധാന വിളയാണ് ജാതി. ജാതിക്കയും ജാതിപത്രിയും ആയുർവേദത്തിലും മറ്റും ഒൗഷധ നിർമാണത്തിനും ഉപയോഗി ക്കുന്നു. കായും പത്രിയും ഉപയോഗിച്ചശേഷം പാഴായി പ്പോകുന്ന ജാതിക്കയുടെ തൊണ്ടി ൽ നിന്നും മറ്റുഫലങ്ങളെപ്പോലെ തന്ന...
വരുമാനവും വിനോദവും നൽകി പ്രദീപ്കുമാറിന്‍റെ അലങ്കാരക്കോഴികൾ
ആദായത്തിലുപരി സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് വ്യത്യസ്ത മുട്ടകൾ തരികയും, ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അലങ്കാരക്കോഴികൾ. ഈയിടെ പ്രചാരം വർധിച്ച പക്ഷിയാണ് കരിങ്കോഴി. മട...
അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള കശുമാവിനങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ കശുമാവ് കൃഷിയിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന കേരളം ഇന്ന് വിസ്തൃതിയിലും ഉത്പാദനത്തലും ഉത്പാദനക്ഷമതയിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും പിന്നിലാണ്. എന്നാൽ കശുവണ്ടി സംസ്കരണ കയറ്റുമതി രംഗത്ത് കേരളം ഇന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ. കേരളത്തെ സം...
രാജപ്രൗഢിയോടെ രാജമല്ലി
ഇടക്കാലത്ത് മലയാളികളുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പൂന്തോ ട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായ രാജമല്ലി വീണ്ടും വസന്തം തീർക്കുന്നു. റോസയും ഓർക്കിഡും ആന്തുറിയവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂച്ചെടികൾക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ മലയാണ്‍മയുടെ പ്രതീകം പോലെ...
മാങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള ജാതി
കണ്ടാൽ മാങ്ങയാണോ എന്നു തെറ്റിധരിക്കും. അത്രയ്ക്കു വലിപ്പം. 70- / 73 ജാതിക്ക ഒരുകിലോ തൂങ്ങും. 300-360 പത്രിമതി ഒരുകിലോ ലഭിക്കാൻ. കേടില്ല. പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി കൂടുതൽ. നല്ല കായ്പിടിത്തം. ഇലകാണാത്ത രീതിയിൽ കായ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ അ...
LATEST NEWS
എ.​വി. ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി ശ​ബ​രി​മ​ല മേ​ൽ​ശാ​ന്തി
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തീപിടിത്തം
ഹർത്താലിനു പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച "വ്യാജ' ബസ് പണിമുടക്കും?
ഡെൻമാർക്കിൽ ചെറുവിമാനം തകർന്ന് രണ്ട് യാത്രക്കാർ മരിച്ചു
"എന്‍റെ മക്കളെ വെറുതേവിടൂ...'; അപേക്ഷയുമായി സച്ചിൻ
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.