പാദപരിചരണം പ്രമേഹരോഗികളിൽ
ദിവസവുമുള്ള ലഘു നടത്തം ആരോഗ്യത്തിനു വളരെ നല്ലതാണ്.

പാദത്തിലുള്ള വൃണങ്ങൾ, അംഗഛേദം എന്നിവ പ്രമേഹരോഗികളിൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്വതന്ത്രചലനത്തിനു തടസ്സവും സൃഷ്ടിക്കും. കൃത്യമായതും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയതുമായ പാദപരിചരണം ഇത്തരം അപകടസാദ്ധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായകമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു വർഷം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വ്യക്തികളുടെ പാദഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട ി വരുന്നുവെന്നത് അത്യധികം ഭീതിജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനാൽ കൃത്യമായ അപകടസാധ്യത നിർണയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

10 വർഷത്തിലധികമായി പ്രമേഹമുള്ള പുരുഷ·ാരിൽ വ്രണങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് നില നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ, ഹൃദ്രോഗികൾ, വൃക്കരോഗികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന അവസ്ഥകൾ പാദങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയേണ്ട ുന്ന സ്ഥിതി വരെ എത്തിക്കും.

* പെരുപ്പ്, മരവിപ്പ്, സ്പർശന ശക്തിക്കുറവ്
* രക്തസമ്മർദ്ദം, ചെമപ്പു നിറമുണ്ടാകൽ, ആണി, തഴന്പ്, എല്ലുകളുടെ രൂപമാറ്റം തുടങ്ങിയവ
* കുറഞ്ഞതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഉപരിതല നാഡിയിടിപ്പ്
* നേരത്തെ വൃണങ്ങൾ ഉണ്ട ായിട്ടുണ്ടെ ങ്കിൽ
* നഖങ്ങളിലെ കഠിനമായ രോഗബാധ

പാദ നിരീക്ഷണം

എല്ലാ പ്രമേഹരോഗകളും കുറഞ്ഞത് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും പാദങ്ങൾ അപകടസാധ്യതയിലുള്ളതാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട താണ്.

സ്പർശന ശക്തി, പാദഘടന, ഞരന്പുകൾ, ത്വക്ക് എന്നിവയുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിപ്പിക്കുക.

ഒന്നോ അതിലധികമോ അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗികൾ കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ട ാകാതെ തുടർച്ചയായി പാദങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കേണ്ട താണ്.

മുൻകരുതലുകൾ

1. ഗ്ലൂക്കോസ് നില നിയന്ത്രിക്കുക
2. പുകവലി, പുകയില പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക
3. പാദരക്ഷകൾ, പാദപരിചരണം
4. ഉയർന്ന അപകടസാദ്ധ്യതയുള്ള രോഗികൾ ദിവസവും സഹായിയെ കൊണ്ട ് പാദങ്ങൾ പരിശോധിപ്പിക്കുക
5. നഖത്തിന്‍റെ കോണുകൾ തൊലിയോട് ചേർത്ത് വെട്ടരുത്
6. നാഡീമരവിപ്പുള്ള രോഗികൾ കൃത്യമായ അളവിലുള്ള ചെരുപ്പുകൾ, ഷൂസുകൾ, കുഷ്യനുള്ള പാദരക്ഷകൾ, മൈക്രോ സെല്ലുലാർ റബർ (MCR)/ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുക.
7. സ്ട്രാപ്പുള്ള ചെരിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവ ഉൗരിപ്പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
8. എല്ലുകൾക്ക് രൂപമാറ്റം വന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ട ുന്ന വിധത്തിൽ രൂപകല്പന ചെയ്ത പാദരക്ഷകളോ, നല്ല വീതിയുള്ള ചെരുപ്പുകളോ ധരിക്കുക
9. പാദങ്ങളിൽ മോയിസ്ച്ചറൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

പാദസംരക്ഷണം

* ഇളം ചൂടുവെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് പാദങ്ങൾ ദിവസവും കഴുകുക
* കാൽ വിരലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗവും പാദങ്ങളും ഈർപ്പമില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക
* മോയിസ്ച്ചറൈസിങ്ങ് ലേപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ അവ കാൽവിരലുകൾക്കിടയിൽ തേക്കരുത്.
* പാദങ്ങളിൽ കുരുക്കൾ, മുറിവുകൾ, ചുവപ്പ് നിറം തുടങ്ങിയവയുണ്ടേ ായെന്ന് പരിശോധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ട താണ്.

* നഖം വൃത്തിയായി വെട്ടി സൂക്ഷിക്കുക
* സോക്സുകൾ നിത്യവും മാറ്റുക. വൃത്തിഹീനവും ഇറുകിയതുമായ സോക്സുകൾ ധരിക്കരുത്.
* വീട്ടിനുള്ളിലും പുറത്തും നഗ്നപാദരായി നടക്കരുത്
* ഷൂസുകളിൽ പൊട്ടലുകൾ, വിടവുകൾ, കല്ലുകൾ, ആണികൾ എന്നിവയുണ്ടേ ായെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

നല്ല നടപ്പിനുവേണ്ട ുന്നവ

* മുറിവുകൾ, ചുവപ്പ് നിറം, നീര്, നഖത്തിനു പ്രശ്നം എന്നിവയുണ്ടേ ാ എന്ന് പാദങ്ങൾ, അടിഭാഗമുൾപ്പടെ പരിശോധിക്കുക.
* പാദങ്ങൾ മോയിസ്ച്ചറൈസു ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കണം
ചൊറിഞ്ഞ് മുറിവുകൾ, പോറലുകൾ എന്നിവയുണ്ട ാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക
* കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് പരിശോധിപ്പിച്ചാൽ അംഗഛേദത്തിനുള്ള സാധ്യത 45% മുതൽ 85% വരെ കുറയ്ക്കാം.

ദിവസവും ചെയ്യാവുന്ന ചില ലഘു വ്യായാമങ്ങൾ

1. പാദങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുക ഇതിനായി കാൽവിരലുകൾ, കണങ്കാലുകൾ തുടങ്ങിയവ ദിവസത്തിൽ രണ്ടേ ാ മൂന്നോ തവണ 5 മിനിറ്റു നേരം മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുക.
2. ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെ ങ്കിൽ ഷൂസുകൾ നന്നായി കുടഞ്ഞ് അവ കളഞ്ഞശേഷം മാത്രം ധരിക്കുക
3. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരനില ആരോഗ്യകരമായി നില നിറുത്തുക. നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്ത പഞ്ചസാരനില നാഡികളുടെ ക്ഷതത്തിനു കാരണമായേക്കാം.

പ്രമേഹരോഗികൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്തവ
ചില മുൻ കരുതലുകൾ

1. ചൂടാക്കാനുള്ള പാഡുകൾ, കുപ്പികൾ എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. അവ മൂലം പൊള്ളലുകൾ ഉണ്ട ാവാം
2. കാൽപാദങ്ങൾ നേരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെയ്ക്കരുത്. കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടുപരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ.
3.തഴന്പ്, ആണി എന്നിവ സ്വയം നീക്കം ചെയ്യരുത്, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ അതിനുവേണ്ടി സമീപിക്കുക.

നല്ല നടപ്പിനു വേണ്ടതും വേണ്ട ാത്തതും

1. ഇറുകിയതും, കനമുള്ളതും, ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളതുമായ സോക്സുകൾ ധരിക്കരുത്.
2. പാദങ്ങൾ നനഞ്ഞിരിക്കരുത്
3. വീട്ടിനുള്ളിൽ പോലും നഗ്നപാദരായി നടക്കരുത്

ചാർക്കോട്ട് ഫുട്ട് (Charcot foot)

നാഡിമരവിപ്പുള്ള രോഗികളിൽ എല്ലുകളും സന്ധികളും ബലഹീനമാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. നീര്, ചുവപ്പു നിറം, ചെറുചൂട്, വേദനയോടെയോ അല്ലാതെയോ സ്പർശനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ.

അതിനാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നില നിയന്ത്രണ വിധേയമായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് നാഡീക്ഷതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും.

പാദങ്ങൾ ദിവസവും പരിശോധിക്കുക എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. നാഡീ മരവിപ്പുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മുൻകരുതലുകൾ പരിചരണത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ സംരക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കു.

||

Dr Jibin K Thomas M.B.B.S, M.S, F.I.A.G.E.
Consultant – General& Laparoscopic Surgery
KIMS Hospital, Kottayam