മുണ്ടിച്ചിറ ചീരപ്പാടത്തെ വിളവെടുപ്പ് ഇന്ന്
കൊല്ലം: ഉമയനല്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൃദ്ധി സ്വാശ്രയ കർഷക സമിതിയ്ക്ക് ചീരകൃഷിയിലും നേട്ടം. 2016 നവംബർ ഒന്നിന് പിറവിയെടുത്ത ഉമയനല്ലൂർ പന്നിമണ്‍ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൃദ്ധി സ്വാശ്രയ കർഷകസമിതി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി വിവിധ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്.

ഉല്പാദനം, വിപണനം , ബോധവൽക്കരണം എന്ന പ്രവർത്തന മന്ത്രവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമൃദ്ധി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാർഷിക വിളകളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ മുണ്ടിച്ചിറ ഏലയിലെ സമൃദ്ധിയുടെ ചീരപ്പാടത്തു നിന്നുള്ള വിളവെടുപ്പിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സിന്ധു, മായ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 ന് നിർവഹിക്കും. സമൃദ്ധിയുടെ അംഗത്വമാസാചരണത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കും.