Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


സമ്പാദ്യശീലം തുടങ്ങാം ബാല്യം മുതൽ
ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയിൽ മജ്ജു വാര്യർ കുടുക്ക പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. വിറ്റുപോയ ഹാർമോണിയം തിരിച്ചുവാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു വളരെ നാളത്തെ സമ്പാദ്യമെടുക്കാൻ പ്രേരിതയായത്. പിന്നീട് ചെയ്യാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ചികിൽസാ ആവശ്യത്തിനായി കിട്ടുന്നതൊക്കെ നുള്ളിപെറുക്കി സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു ആ സമ്പാദ്യം. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുവാണ് കുടുക്ക. പ്രധാനമായും കളിമൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുതീർന്ന പൗഡർടിന്നുകളും മറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും കുടുക്കക്ക് പകരമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് അതിൽ പണം ഇടുവിക്കുവാൻ മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില ആവശ്യങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇതു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുവാനും നാളേക്കായുള്ള കരുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മിതവ്യയം പോലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ പകരുന്നതിനും ഇത് ഉപകരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇന്ന് സമ്പാദ്യത്തിന് രൂപഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ആശയത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും വ്യതിയാനമുണ്ടായി. പുതിയ തലമുറക്ക് സമ്പാദ്യശീലമില്ല എന്ന് പഴയ തലമുറയും പഴയ തലമുറക്ക് ജീവിക്കാനറിയില്ല എന്ന് പുതിയതലമുറയും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് സമ്പാദ്യം?

ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചംവരുന്നതല്ല; മറിച്ച്, സമ്പാദ്യം കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്നതാണ് ചെലവ്. ഈ അടിസ്‌ഥാനചിന്തയിൽനിന്നാണ് സമ്പാദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത്. ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനത്തിൽ വന്ന കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം സമ്പാദ്യത്തിലുമുണ്ട്.

ദീർഘകാല ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനു മാത്രം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്ന ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലും ഭാവിപദ്ധതികൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനു സാധിക്കുന്നു. ബാല്യത്തിലും യൗവ്വനത്തിലും സമ്പാദിക്കാനാവുമോ എന്നത് പ്രസക്‌തമായ ചോദ്യമാണ്. സാധിക്കും എന്നുതന്നെയാണ് ഉത്തരം. കുട്ടികളിലും യുവജനങ്ങളിലും സമ്പാദ്യശീലം എപ്രകാരം വളർത്താമെന്നതിന് സഹായകമായ ചില ടിപ്സ് വിശദമാക്കാം.

1. നല്ല പേരന്റിംഗ്

ഫലപ്രദമായ പേരന്റിംഗ് ആണ് പ്രഥമപടി. നല്ല ഭക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്നതോടൊപ്പം സമ്പാദ്യശീലത്തിന്റെ ആദ്യപടികൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. പണമിടപാടുകൾ കുടുംബത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവണം.

പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മക്കളെ അറിയിക്കാതെയാണ് വളർത്തുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയതെല്ലാം മക്കളിലൂടെ ഏതു വിധേനയും സാധിച്ചെടുക്കണം എന്ന വാശിയിൽ കുട്ടികളാണ് തകർന്നുപോവുന്നത്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലാതെ വളരുന്നതുമൂലം മിതവ്യയത്തെ പിശുക്കായി അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എതിരാകുന്നു. മക്കളെ ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിച്ചു വളർത്തുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കണമെന്നല്ല, മറിച്ച് ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മക്കൾ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ 2000 രുപയുടെ വസ്ത്രമണിഞ്ഞുവരുന്നതും അവരുടെ അമ്മ ഓപ്പൺഹൗസിൽ വരുമ്പോൾ 150 രൂപയുടെ സാരി ധരിച്ചുവരുന്നതും കാണുവാൻ പലപ്പോഴും ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്.

2. വരവു ചെലവ് കണക്കെഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക

കുട്ടികളെ വരവ് ചെലവ് കണക്കെഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക. പണമിടപാടുകളിലെ കൃത്യതയും സുതാര്യതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുക. ഇവിടെയും മാതാപിതാക്കളാവണം റോൾമോഡൽ.

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ചോദിച്ചുമേടിക്കുക. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലും മറ്റും അവർക്കായി ചെലവാക്കുന്ന തുകയുടെ കണക്ക് അവരോടുതന്നെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുക. അതിനായി ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് വാങ്ങികൊടുക്കുക. പിൽക്കാലത്ത് വൻതുകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ശീലമാവും.

3. സമ്പാദ്യപദ്ധതിയിൽ ചേർക്കുക

കുട്ടികളെ ചെറിയ സേവിംഗ്സ് സ്കീമിൽ അംഗമായി ചേർക്കുക. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോലുള്ള റെക്കറിംഗ് നിക്ഷേപസൗകര്യങ്ങൾ നിസ്സാരതുകയ്ക്കാണെങ്കിലും തുടങ്ങുക. വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് പോസ്റ്റോഫീസിൽ റെക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങാം.

സ്കൂളുകളിൽ സമ്പാദ്യപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക. കുട്ടികൾതന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ കുട്ടികളിൽനിന്ന് ഓരോ മാസവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ട്രഷറർമാർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും.

4. ദാനം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക

വീട്ടിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പോക്കറ്റ് മണികളും സമ്മാനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുവാനും പിന്നീട് അവർക്കുതന്നെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുവാനും പരിശ്രമിക്കുക.
ടിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അവർതനനെ പഠിക്കട്ടെ. ദേവാലയങ്ങളുടെ കാണിക്കപെട്ടിയിൽ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് നേർച്ചയിടീക്കുന്നവരുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ഒരു തുക മാറ്റണം എന്ന പാഠം അവർ പഠിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ദാനധർമം ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലാവണം.


5. പീർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷറിനെ അതിജീവിക്കൽ

ഒരാളെ ധനവാനാക്കുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെ വലുപ്പമല്ല പ്രത്യുത അത് അയാൾ പണം ചെലവാക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വരുമാനം, ചെലവ്, സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികസൂചികകൾ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ യൗവ്വനത്തിലേ സാധിക്കണം.
ഇനി കുട്ടികൾ വളർന്ന് യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജീവിതചിന്തകൾക്കും സമീപനങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരുന്നു. പീർഗ്രൂപ്പ് പ്രെഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഉച്ചനീചത്വം ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ഈ പ്രായത്തിൽ ജീവിതാസ്വാദനത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങൾ തേടുന്നു. ഒരാളെ ധനവാനാക്കുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെ വലുപ്പമല്ല പ്രത്യുത അത് അയാൾ പണം ചെലവാക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വരുമാനം, ചെലവ്, സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികസൂചികകൾ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ യൗവ്വനത്തിലേ സാധിക്കണം.

യുവത്വത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നതും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൃഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വിവേകമുണ്ടാവണം.

‘താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയൂ. ഞാൻ താങ്കളുടെ സ്വഭാവം പറയാം’ എന്ന പഴമൊഴി വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഭക്ഷണം, ഷൂസ്, യാത്ര, വിനോദം, മൊബൈൽ, സെൽഫി, ഹോളിഡേട്രിപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെ ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഉൾക്കരുത്താണാവശ്യം. പീർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷറിനെ നേരിടുവാൻ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതലേ സജ്‌ജമാക്കണം.

5. ആസക്‌തി വളർത്താം ജീവിതത്തോട്

യുവത്വത്തിൽതന്നെ അദ്ധാനശീലവും സമ്പാദ്യവും വളർത്തുക. ‘ഏൺ വൈൽ യു ലേൺ’
പദ്ധതിയനുസരിച്ച് പാർട് ടൈം ജോലികൾ ലഭ്യമാണ്. സ്വന്തമായി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ ത്രില്ല് ഉണ്ടാവും. അഡിക്ട് ആവേണ്ടത് ജീവിതത്തോട് തന്നെയാവണം.

കിട്ടുന്ന പണത്തിൽനിന്ന് എന്തു മിച്ചം വയ്ക്കാം എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവർക്കേ സമ്പാദ്യമുണ്ടാവൂ. പണത്തിന്റെ നൂതന സ്രോതസുുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ, ബ്ലോഗ് എഴുത്ത്, കേറ്ററിംഗ്, ഡ്രൈവിംഗ്, റിട്ടെയിൽ വ്യാപാരശൃഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കൽ, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരുടേയും സാഹചര്യമനുസരിച്ച് , തൽപര്യമനുസരിച്ച് ജോലിചെയ്യാം. പെട്ടെന്നു പണക്കാരനാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപകടത്തിൽചെന്ന് പെടും.

എന്നാൽ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നവർ ചെറിയ ജോലികൾക്ക് പോവാതെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതാണ് ഉചിതം. കാരണം നിങ്ങളെതേടി വൻസാദ്ധ്യതകളുടെ ലോകം മുന്നിലുണ്ട്. ഇന്ന് ഏതുവിഷയമാണെങ്കിലും അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യവും ആശയവിനിമയകഴിവുമുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ജോലിയും വരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടുവേണ്ടേ സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾ അസ്‌ഥാനത്താവുന്നു.

6. മിതവ്യയശീലം വളർത്തുക

മിതവ്യയശീലമുള്ളവരാവുകയാണ് അഭികാമ്യം. മിതവ്യയശീലമെന്നത് പിശുക്കല്ല, ആവശ്യവും അനാവശ്യവും ആഡംബരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കലാണ്.
അതിന് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രാപ്തരാവുക എന്നതാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തു ധരിക്കണം, എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പരസ്യകമ്പനികളല്ല, സുഹൃത്തുക്കളുമല്ല, ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് സമ്പാദ്യശീലത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്.
ആൽബർട്ട് ആന്റോ, ഫ്രാങ്കോ മോഡിഗ്ലാനി എന്നീ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്‌ഞന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച ലൈഫ് സൈക്കിൾ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ജീവിതചക്രത്തെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം. ആദ്യത്തേത് വരുമാനമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ചിലവുള്ളതുമായ ബാല്യകാലം. രണ്ടാമത് വരുമാനവും ചിലവും ഉള്ള യൗവനകാലം, മൂന്നാമത് വരുമാനം കുറഞ്ഞ് ചിലവുകൾ ഏറുന്ന വാർദ്ധക്യകാലം.
മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാല്യത്തിൽ സമയമുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട.് പക്ഷേ, പണമില്ല. യൗവ്വനത്തിൽ ആരോഗ്യമുണ്ട് പണമുണ്ട് പക്ഷേ, സമയമില്ല. വാർദ്ധക്യത്തിൽ സമയമുണ്ട്. ആരോഗ്യമില്ല, പണവുമില്ല.

വ്യക്‌തമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരെയും സാമ്പത്തികമായി വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശക്‌തമായ ആസൂത്രണം ഈ മേഖലയിൽ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങണം. പിന്നീടു കടക്കെണിയിൽപെട്ടു പരിതപിക്കാനിടയാവരുത്. ഓസ്കാർ വൈൽഡ് അഭിപ്രായപ്പട്ടതുപോലെ നമ്മൾ സ്വന്തം അബദ്ധങ്ങൾക്ക് അനുഭവം എന്നു പേരിടുന്നവരാണ്.

ഡോ. കൊച്ചുറാണി ജോസഫ്
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ * ഹെഡ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്, ഭാരതമാത കോളേജ്, തൃക്കാകര.

ആൻസിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്...
പാലാ ഞാവള്ളിമംഗലത്തിൽ ആൻസി മാത്യുവിന് ചക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചക്കയിൽ നിന്നും ആൻസി തയ്യാറാക്കിയ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണം കേൾക്കണം. ഏഴു വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂട ആൻസി കണ്ടെത്തിയത് മൂന്നൂറിലധികം...
രക്ഷിക്കാം, തോട്ടവിളകളെ
വിശ്രുത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. ""യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ തോട്ടവിള സംസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ തോട്ടവിള ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 46 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ്.’’ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രസക്...
മലബാർ: തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി
തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി പോലെയാണ് മലബാർ. ദക്ഷിണകേരളത്തേയും മധ്യകേരളത്തേയും വികസനവും വളർച്ചയും സന്പന്നമാക്കിയപ്പോൾ മലബാർ എന്നു വിളക്കപ്പെടുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ സംഭവിച്ചില്ല.

മലബാറിലെ മിക്ക സംരംഭകരും കച്...
അറബ് ലോകം കീഴടക്കി അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പ്
കുവൈത്ത് യുദ്ധകാലത്ത് ദുബായിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. കേവലം ഒരു പ്രവാസി തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കുന്നതിനുപരിയായി പാരന്പര്യമായി തന്‍റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ബിസിനസ് എന്ന ഇഷ്ടത്തെ ഏറെ ആവേശത്തോടെ സ്വന്തമാക്കി. കൈവെ...
രേണുക രാംനാഥ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയുടെ മാതാവ്
പ്രശസ്തമായ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് എന്ന സ്ഥാപനം രേണുകയുടേതാണ്. രേണുക രാംനാഥ്. മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസിൽ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബാങ്ക് മാനേജർ പക്ഷേ, വിധിയുടെ മുന്നിൽ പതറിയില്ല.

1995. രേണുകയ്ക...
സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
1975 ൽ കാസർഗോട്ടെ കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായാണ് കോഴിക്കോട് മേരിക്കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം. 1986 ൽ ദേശീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ...
"പൊൻ പാലു'മായി പാലാഴി ഡയറി ഫാം
പതിനൊന്നു വർഷത്തെ നേവിയിലെ സേവനത്തിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത കണ്ടത്തിൻതൊടുകയിൽ കെ സി ഫിലിപ്പ് വിവാഹത്തിനുശേഷം താമസത്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പുതുപ്പാടിയാണ്. 1991-ൽ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ആരംഭിച്ചു. 1993-ൽ അ...
മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകി യുഎൽ സൈബർ പാർക്ക്
മലബാറിന്‍റെ ഐടി ഹബ്ബാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട്. ഉൗരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള യുഎൽ സൈബർ പാർക്കാണ് മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്നത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഐടി പാർക്കുകളുള്ള...
പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ്
കേരളത്തിൽനിന്നൊരു രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡ്, 2020-ഓടെ മലപ്പുറത്തുനിന്നൊരു ലിസ്റ്റഡ് കന്പനി, രാജ്യമൊട്ടാകെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ...പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഷാജു തോമസ് ...
സന്പാദിക്കാനും സന്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും
പി.ആർ ദിലീപ് വലിയൊരു യജ്ഞത്തിലാണ്. ദിലീപ് ആരംഭിച്ച ഇംപെറ്റസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്‍റും ഇതേ യജ്ഞത്തിലാണ.് സൗജന്യമായോ അല്ലാതെയോ ആളുകളെ സന്പാദിപ്പിക്കുവാനും സന്പത്തു നേടുവാനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യജ്ഞം. സാന്പത്തിക ഭാവി ഉറപ്പാക...
സംരംഭകനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ഏതൊരും സംരംഭവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സംരംഭകനുണ്ടാകേണ്ടത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം തയാറാക്കാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള തി...
സർവീസ് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ
ബങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലയിലെയും സ്വകാര്യമേഖലയിലെയും ബാങ്കുകൾ. ബാങ്കുകൾക്കു സമീപത്തു കൂടി പോയാൽ പോലും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ...
വിസ്മയം തീര്‍ത്ത് ബെല്ല ക്രിയേഷന്‍സ്‌
അവധി ദിവസം വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അപ്പന്‍റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും ബീനയുടെ വാസം. നല്ല കയ്യക്ഷരമുള്ള ബീനയെക്കൊണ്ട് അപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതിക്കും.അപ്പന്‌ ഇടയ്ക്ക് കുന്നൂരിൽ തേയില ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും.അപ്പോൾ ...
മാസശന്പളക്കാരുടെ ഇഷ്ട നിക്ഷേപം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ മാസ ശന്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു. ശന്പളക്കാരിൽ 50 ശതമാനം പേരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് താൽപര്യം. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു
എന്നാൽ ബിസിനസുകാ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും മുന്പ്...
എന്തായാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താല്പര്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. എങ്കിലും മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളു. കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്ന ശതമാനം മാത്...
പാൻ ആവശ്യമായ 18 ഇടപാടുകൾ
പാനും ആധാറും നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ഇവയില്ലാതെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ലെന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പാൻ നൽകാതെയോ ആധാർ നൽകാതെയോ നടത്താവുന്ന ഇടപാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും ...
പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ആർബിഐ
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അര ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവു വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ കമ്മിറ്റി നയ പലിശനിരക്ക് കാൽ ശതമാനം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റീപോ നിരക്ക് ( ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽനിന്നു എടുക്ക...
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നാളുകൾ
സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആളുകളെ വായ്പ നൽകി സഹായിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകളും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കന്പനികളും. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരാളുടെ അദ്ധ്വാനവും സന്പത്തും പോ...
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ടിന്‍റെ കരുത്ത്
മുഖ്യമായും സ്മോൾ കാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ദീർഘകാലത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഏസ് ഫണ്ടെന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2...
വരുമാനം സന്പത്താക്കാൻ ഇക്വിറ്റി എസ്ഐപി
പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബിസനസ് മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്ന അതിശയ നിക്ഷേപ വാഹനമാണ് ക്രമ നിക്ഷേപ പദ്ധതി അഥവാ എസ്ഐപി.

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്ററായ ജോണ്‍ ബോഗ്ലേ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. മൂലധന വിപണിയില്ലാതെ മറ്റൊരു...
3 ചായയുടെ കാശും കോടിപതിയും
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സന്പന്നനായ വാറൻ ബുഫെയുടേയും ഇന്ത്യയിലെ സന്പന്നരായ അസീം പ്രേംജിയുടെയും ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്‍റെയുമൊക്കെ കഥ കേൾക്കുന്പോൾ പലരുടെയും മനസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തയിതാണ്. ഇവരെപ്പോലെ കോടീശ്വരനാകാൻ എന്താണൊരു...
ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിലൂടെ വിശ്രമിക്കാം സ്വസ്ഥമാകാം
സാന്പത്തികാസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത ശന്പളക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം. ലഭിച്ചിരുന്ന ശന്പളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ (പെൻഷനിൽ) ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി. മറ്റു സ്രോതസുകളിൽനിന്നു വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ പെൻ...
നേടാം, ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
1991-ലെ സാന്പത്തിക ഉദാരവത്കരണം വഴി ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നിരവധിയാളുകൾ സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആസ്വദിച്ചുവരികയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ...
സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീം
റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പെൻഷനും വരുമാനവും കിട്ടുമോയെന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ പെൻഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽതന്നെ മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ക...
കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന കാഷ് ഇടപാടുകൾ
2017 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള എല്ലാ കാഷ് ഇടപാടുകളും അംഗീകൃത മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലായെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ നിർദ്ദേശം.

കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത...
ധനകാര്യ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്താം
സന്പാദ്യശീലമെന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. പാരന്പര്യമായിത്തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സന്പത്തിനോടുള്ള സമീപനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്തു നേടിയാലും അതു തനിക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത്. അത...
യുവ നിക്ഷേപകരെ... നേരത്തെ തുടങ്ങാം; സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാം
പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കാന്പസിൽനിന്നു നേരെ ജോലിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. നല്ല ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മാസാവസാനം പേഴ്സിൽ പണം ശേഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അടിച്ചുപൊള...
ധീരജ് ഗൂപ്ത: പിസയോടു മത്സരിച്ച് നേടിയ വിജയം
പൂനയിലെ സിംബിയോസിസിൽ എംബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുന്പോൾ കൂടെപ്പഠിച്ചിരുന്ന റീത്തയായിരുന്നു ധീരജ് ഗുപ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി.

റീത്ത പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ്. സഹപാഠിയെന്ന നിലയിൽ വെറും സൗഹൃദം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തുട...
സ്ത്രീകൾ നേടണം സാന്പത്തിക സുരക്ഷ
ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതൊരു സമയത്തും തന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സാന്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി സ്ത്രീകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാൻ ഇതാവശ്യമാണ്. ധനകാര്യ സ്വാ...
സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിന് സ്വർണ ബോണ്ടും ഇടിഎഫും
ഭൗതികസ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫും സ്വർണ ബോണ്ട് പദ്ധതിയും. ആഭരണമായി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ചെലവു കുറവുമാണ് മറ്റു രണ്ടു പദ്ധത...
LATEST NEWS
ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ഓ​പ്പ​ണ്‍: എ​ച്ച്.​എ​സ്. പ്ര​ണോ​യ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ
ഹാ​ഫി​സ് സ​യീ​ദി​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടി
ബോ​ഡോ പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​ക​ൾ ജീ​ൻ​സ് ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തു വി​ല​ക്കി പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ
ആ​സാ​മി​ൽ സി​നി​മ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക ഒ​രു കോ​ടി !
മും​ബൈ-​ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ബോംബുണ്ടെന്നു വ്യാ​ജ​ഭീ​ഷ​ണി
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.