സഹാറ മരുഭൂമി മഞ്ഞുപുതച്ചു
Wednesday, December 21, 2016 10:18 AM IST
അൾജീയേഴ്സ്: ലോകത്തേ ഏറ്റവും വലതും ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതുമായ സഹാറ മരുഭൂമി മഞ്ഞുപുതച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് 1979 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായതെന്ന് ഡെയ്ലി മെയിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമായ അൾജീരിയയിലെ എയിൻ സെഫ്ര ചുവന്ന മരുഭൂമി ഈ ആഴ്ച ആദ്യം കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ വെള്ളപൂണ്ടു.

അതേസമയം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്ചയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം മരുഭൂമിയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളായ ഇറാഖ്, സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയേയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.