2950
  5900
  8850
Select number of copies :
Total Amount :     2950
DETAILS OF THE SPONSOR
Name  *
Address  *
   
Diocese  
   
Parish
   
Email *  
   
Mobile Number  *  
  
Shipping Details
   
  പത്രം കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളുടെ അഡ്രസും ഫോണ്‍നമ്പരുകളും താഴെക്കൊടുക്കുക. (ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മാത്രം കൊടുത്താലും അഡ്രസ് വിളിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ്). അഡ്രസോ ഫോണ്‍നമ്പരോ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലോ അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍ക്കോ പത്രം നല്‍കുന്നതാണ്.
Address
 
***  Acceptable payment metod : Indian based Credit Card,Debit Ccard and Online Banking