ഡെർബിയിൽ ക്നാനായ സമുദായ പഠന ക്ലാസ്
Thursday, March 16, 2017 6:15 AM IST
ഡെർബി: ഡെർബി ക്നാനായ കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് സമുദായ അവബോധം നൽകുവാൻ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു. യൂണിറ്റ് അംഗമായ സണ്ണി രാഗമാലികയാണ് പഠന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

ക്നാനായ സമുദായ ചരിത്രം, ആചാരങ്ങൾ, സമുദായത്തിന്‍റെ സംഭാവനകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകൾ യുവതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുനൽകി സമുദായ സ്നേഹം വളർത്തുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്‍റ് ജയിംസ് ആകശാല പറഞ്ഞു.

റിപ്പോർട്ട്: സഖറിയ പുത്തൻകളം