Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Karshakan |


ശുദ്ധമായ പാൽ: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പാൽ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം 280 ഗ്രാം പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ശുചിത്വ ത്തോടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പാൽ ഉത്പാ ദന-സംഭരണ- വിതരണ-വിപണന- ഉപഭോഗവേളകളിൽ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു പരിചയപ്പെടാം. ശുദ്ധമായ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് താഴെപ്പ റയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ഷീരകർഷകർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1. പശുവിന്‍റെ ആരോഗ്യം

പശു ആരോഗ്യമുള്ളതാകാൻ പരിചരണസമയത്ത് ശ്രദ്ധനൽകണം. ഗുണനിലവാരമുള്ള തീറ്റ ആവശ്യ മായ അളവിൽ മാത്രം നൽകുകയും വെള്ളം സദാസമ യവും ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം. കറവയ്ക്ക് മുന്പേ പശുവിന്‍റെ ശരീരത്തിലെ കൊഴിഞ്ഞ രോമങ്ങളും ചാണക അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

2. തൊഴുത്ത്

കറവയ്ക്ക് മുന്പ് തൊഴുത്തിലെ ചാണകവും മൂത്രവും നീക്കി കഴുകി വെടിപ്പാക്കണം. ഭക്ഷണ അവശിഷ്ട ങ്ങളോ പൊടിപാറുന്ന അന്തരീക്ഷമോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

3. കറവ

കറവക്കാരൻ പകർച്ചവ്യാധിയില്ലാത്ത, ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. കറവ സമയത്ത് മുറുക്കുക, വർത്തമാനം പറയുക എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. മുലക്കാന്പുകൾക്ക് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാതെ കറക്കുന്ന രീതി പിന്തുടരണം. കറവയ്ക്കു മുന്പേ സ്വന്തം കൈകളും പശുവിന്‍റെ അകിടും കഴുകി തുടച്ചിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഏതാനും തുള്ളി പാൽ കളഞ്ഞശേഷം മാത്രം പാത്രത്തിലേക്ക് കറക്കണം. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പൂർണമായും പാൽ കറന്നെടുക്കണം. യന്ത്രം കൊണ്ടുള്ള കറവയാണെങ്കിൽ മുലക്കാന്പിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന കപ്പും ട്യൂബുകളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.

4. കറവപ്പാത്രം

കറവയ്ക്കും പാൽ സംഭരിക്കു ന്നതിനുമുള്ള പാത്രങ്ങൾ സ്റ്റീലോ അലുമിനിയമോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തായിരിക്കണം. ഒടിവുകളും ചുളിവുകളും ഇല്ലാത്തതും വായ് വട്ടം കുറവുള്ളതും അടിഭാഗം ഉരുണ്ടതുമായിരിക്കണം. പാലിന്‍റെ അംശങ്ങൾ പറ്റിയിരുന്ന് സൂക്ഷ്മാ ണുക്കൾ വളരാതിരിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും. കറവയ്ക്കു മന്പും ശേഷവും ചൂടുവെള്ളം ഉപയോ ഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കണം. ഇവ മറ്റ് ആവശ്യ ങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. പാൽ സംഭരണ പാത്രങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള അടപ്പുണ്ടായിരിക്കണം.

കറന്നെടുത്ത പാൽ തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കു കയും കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ വിപണനം ചെയ്യുകയും വേണം. പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗി ക്കുകയോ പാൽ നിറച്ച പാത്രങ്ങൾ വെയിൽ കൊള്ളാൻ അനുവദി ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഉത്പാദിപ്പി ക്കപ്പെടുന്ന പാൽ പൂർണമായും അപ്പോൾ തന്നെ വിപണനം ചെയ്യ ണം. ഫ്രീസറിൽ വച്ച് തണുപ്പിച്ച പാലും തലേദിവസത്തെ പാലും അകിടുവീക്കം, ബ്രൂസലോസിസ്, പേവിഷബാധ എന്നിവയുള്ള പശുക്കളുടെ പാലും വിപണനം ചെയ്യരുത്.

പാൽവിപണനം

കേരളത്തിൽ പാൽ വിപണനം നടക്കുന്നത് മൂന്നു തലങ്ങളിലാണ്.

1. കർഷകന്‍റെ ഭവനം: ഗുണഭോ ക്താവ് ഉത്പാദക സ്ഥലത്തെത്തി പാൽ വാങ്ങുന്നു. ഇവിടെ പാൽ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെയും സമയ കൃത്യതയോടെയും ലഭിക്കുമെ ങ്കിലും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാ നാവില്ല. കർഷകർ വിപണനം നടത്തുന്പോൾ പാൽ നന്നായി ഇളക്കി നൽകുന്നത് ഒരേ ഗുണനി ലവാരമുള്ള പാൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.


2.ക്ഷീരസംഘങ്ങളുടെ പാൽ: ക്ഷീര കർഷകർ സംഘത്തിലെ ത്തിക്കുന്ന പാലിന്‍റെ മണം, രുചി, ഉൗഷ്മാവ്, ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത, കൊഴുപ്പ് ഇവ കൃത്യമായി പരിശോ ധിച്ചു വേണം പാൽ സ്വീകരിക്കാ ൻ. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ് പാൽ ശുചിത്വമില്ലാത്തതും കേടായതുമാ യ പാൽ എന്നിവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കരുത്. പാൽ സംഭരണ സ്ഥലം വൃത്തി യായി സൂക്ഷിക്കുകയും ഭദ്രമായി അടയ്ക്കുകയും വേഗം തന്നെ പാൽ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയ യ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളറുകൾ ഉള്ള സ്ഥല ത്ത് അവ വൃത്തിയായി സൂക്ഷി ക്കണം.

3. പാൽ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ: ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭരിക്കുന്ന പാൽ കേരള മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷന്‍റെ വിവിധ പ്ലാന്‍റുകളിൽ എത്തുകയും ആവശ്യമായ സംസ്കരണത്തിന് ശേഷം വിവിധ വ്യാവസായിക നാമങ്ങളിൽ കവർ പാലായി വിപണിയിൽ പിറ്റേ ദിവസം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ സംരംഭകരും ഇപ്രകാരം ചെയ്യു ന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഉള്ള കവർ പാൽ ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കവർ പാൽ കടയിലെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ കടക്കാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പലപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രേയിൽ തന്നെ പുറത്തു സൂക്ഷി ക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതു പാൽ കേടാകാൻ ഇടയാ ക്കുന്നു.

പാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ

ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉള്ള ഉപഭോക്താ ക്കൾ കഴിയുന്നതും കർഷക ഭവനത്തിലോ ക്ഷീരസംഘങ്ങളി ലോ എത്തി പാൽ വാങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതം. നന്നായി ഇളക്കിയശേഷം പാൽ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കവർപാൽ വാങ്ങുന്നവർ വിശ്വാസ്യതയുള്ള ബ്രാൻഡ് പാൽ വാങ്ങുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കവറിന്‍റെ പുറത്ത് നിയമാനു സരണം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോ ക്കുക.

പ്രത്യേകിച്ച് എന്നുവരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള വിവരം. വെള്ള നിറത്തിലോ ക്രീം നിറത്തി ലോ ഉള്ള കവറിലെ പാലാണ് സുതാര്യമായ കവറിൽ നിറച്ചപാ ലിനേക്കാൾ നല്ലത്. കഴിവതും ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം പാൽ വാങ്ങുക. പാൽ കൊണ്ടുവന്നാലുടൻ ചില്ലർ ട്രേയിൽ സൂക്ഷിക്കുയോ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യണം. സൂക്ഷിച്ചാൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്പോൾ അല്പം എടുത്ത് രുചിച്ചു നോക്കി ചെറിയ അളവ് എടുത്ത് ചൂടാക്കി പിരിയു ന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

ഉത്പാദന സ്ഥലം മുതൽ ഉപ യോഗസ്ഥലം വരെയും പലതരം മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പാലിന്‍റെ ശുദ്ധത ഉറപ്പുവരുത്താനാവുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധമായ പാലിന്‍റെ ലഭ്യതയും ഉപഭോഗവും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഷിൻഡ്യ എൽ. കെ.
പട്ടണക്കാട് ഡയറിഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ലേഖിക.
ഫോണ്‍ 9495228845.

ബോണ്‍സായ് വിസ്മയം തീർക്കും അഡീനിയം ഒബീസം
ഡോഗ്ബേൻ തറവാട്ടിലെ അപ്പോസൈനേഷ്യ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരംഗമാണ് അഡീനിയം. ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടും പുഷ്പങ്ങളുടെ ഭംഗികൊണ്ടും ഇവ ഉദ്യാനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടതാരമാകുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും, അറേബ്യ, തായ്ലൻഡ്, തായ്വാൻ എന്നിവിടങ്ങള...
അയലത്തെ നല്ല കൃഷി പാഠങ്ങൾ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചാണ് അവൻ വളരുന്നത്. താൻ കാണുന്നതിൽ ന·- തിൻമകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നൻമ സ്വീകരിക...
കുറുനരിവാലൻ ഓർക്കിഡ്
കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനായാസം വളരുന്ന ഓർക്കിഡ് പുഷ്പമാണ് കുറുനരിവാലൻ എന്ന വിളിപ്പേരിലൂടെ പ്രചാരം നേടിയ റിങ്കോസ്റ്റൈലിസ്. മുഴുവൻ പേര് റിങ്കോസ്റ്റൈലിസ് റെട്ടൂസ്. ഇതിന്‍റെ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ പൂങ്കുല കുറുനര...
നാടൻ മാവുകളുടെ പ്രചാരകനായി മാർട്ടിൻ
കേരളത്തിന്‍റെ തനതായ ഒട്ടേറെ നാടൻ മാവിനങ്ങളിൽ പലതും കാലത്തിന്‍റെ പ്രയാണത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ്. കല്ലുകെട്ടി, കുറ്റ്യാട്ടൂർമാവ്, കുലകുത്തി, ചന്ദ്രക്കാരൻ തുടങ്ങി പലതും നമ്മുടെ തനതുമാവിനങ്ങളാണ്. നാടൻ മാവുകളിലെ മികച്ച ഇനങ്ങളെ ക...
രക്തശാലിയും ഉഴുന്നും കൂണും; സമ്മിശ്രകൃഷിയിൽ സുരേഷിന്‍റെ കൈയൊപ്പ്
ഒൗഷധ നെല്ലിനമായ രക്തശാലിയും ഉഴുന്നും കൂണും മൾബറിയും മീനും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം കൃഷിചെയ്ത് സമ്മിശ്രകൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ കച്ചേരിമേട് പുത്തൻവീട്ടിൽ സുരേഷ്. പെരുമാട്ടി മുതലാംതോട്ടിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരേക്കറിലാ...
ഇടവിളയായി മൾബറി; ഉത്തമ കാലിത്തീറ്റ
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത വരൾച്ച ക്ഷീരമേഖലയെ തളർത്താതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമ ഉപാധിയാണ് കാലിത്തീറ്റ വൃക്ഷങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലിന്‍റെ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും കാലിത്തീറ്റ, പിണ്ണാക്ക് എ...
സ്വർണവർണം ചാലിച്ച് എഗ്ഫ്രൂട്ട്
മനോഹരമായ സ്വർണവർണമുള്ള പഴമാണ് കാനിസ്റ്റൽ അഥവാ എഗ്ഫ്രൂട്ട്. ഭംഗിയും ഗുണവും ഈ സ്വർണപ്പഴങ്ങൾക്കു വളരെ അധികമാണ്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ കേരളത്തിൽ അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല. അപൂർവം വീടുകളിൽ മാത്രമേ നല്ല തണൽ ചാർത്തി നില്ക്കുന്ന ഇലച്ചാർത്...
എലിത്തടി കാട്ടു ചെടിയല്ല, മരുന്നാണ്
പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും പറയുന്നു; എഴുതിയതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്നു. ഇതാണ് ഒൗഷധസസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അല്പംമാത്രമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നവയോ, ഒട്ടും ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാത്തവയ...
ശുദ്ധമായ പാൽ: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പാൽ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം 280 ഗ്രാം പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ശുചിത്വ ത്തോടെ ഉത്പാദിപ്പ...
നട്ടിട്ട് ഒന്നര വർഷം, വിളവ് നൂറുമേനി
നട്ട് ഒന്നരവർഷമായ റംബൂട്ടാനിൽ കൃഷിരീതിയുടെ പ്രത്യേകതമൂലം നൂറുമേനി വിളയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോതമംഗലം പള്ളിവാതുക്കൽ ജോയ് ജോസഫ്. റംബൂട്ടാന് ഇടവിളയായി ആദ്യവർഷം ചേന, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, ഏത്തവാഴ, മത്തൻ, വെള്ളരി എന്നിവയെല്ലാം നട്ടു. ഇവയും...
നമുക്ക് ചെയ്യാം സമ്മിശ്രകൃഷി
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്. വീട്ടുവളപ്പിൽ നാം ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിൽ അധികവും സമ്മിശ്രവിളരീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. തെങ്ങും കവുങ്ങും കുരുമുളകും വാഴയും പച്ചക്കറിയും ആടും പശുക്കളും കോഴികളുമടങ്ങുന്ന ഒരു മിശ്...
കൃഷിചെയ്യാം, പശുവിനായ്
കേരളത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകരുണ്ട്. ഇതിൽ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭം ചുരത്തുന്ന ഒരു കാമധേനു തന്നെയാണിത്. അമേരിക്കയിലെ, ദേശീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ ശിപാർശപ്രകാരം ഒരു കറവപ്പശുവിന്‍റെ തീറ്റയിൽ ചുരുങ്ങി...
എംബിഎയ്ക്കുശേഷം കൃഷി
വീട്ടുപരിസരത്തെ വിളവൈവിധ്യം

കാടിനു സമാനമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള വീടിനു സമീപമെത്തുന്പോൾ തന്നെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാന്പൂ മരങ്ങൾ കാണാം. ഇവയുടെ സുഗന്ധവുമേറ്റാണ് വീടിനുള്ളിലേക്കു കയറുക. കായ്ഫലമുള്ള 40 ഗ്രാന്പൂ മരങ്ങൾ ഇ...
നാളികേര കർഷകർ ആശങ്കയിൽ; ത്രിതല സംവിധാനം ഉൗർജിതമാക്കുക
ഒരു നാളികേരത്തിന് മുപ്പതു രൂപ കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താവ് അറിയാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം. ചേർത്തല സ്വദേശിയായ ഡോ. ഹരിദാസിന് എണ്ണൂറിനടുത്ത് നാളികേരം ഓരോ വിളവെടുപ്പിനുമുണ്ടാകും. സങ്കരയിനമാകയാൽ സാമാന്യം വലിപ്പവും തൂക്കവുമുള്ള നാളി...
2022-ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകുമോ?
2022ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ ഇരട്ടിയാക്കാമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് സെമിനാറുകളാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രഗവണ്‍ മെന്‍റ...
വളര്‍ത്തുപക്ഷി മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികള്‍, സമീപനങ്ങള്‍
ഭാരതത്തിൽ പ്രതിവർഷം 47,000 കോടി രൂപയുടെ വിനിമയം നടക്കുന്ന വളർത്തുപക്ഷി മേഖല, കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണരംഗത്തെ അവഗണിക്കാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമാണ്. പ്രതിവർഷം മുട്ടക്കോഴി വ്യവസായത്തിൽ ആറു ശതമാനം, ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യവസായത്തിൽ 12 ശതമാനം എന്നി...
തിരിച്ചറിയാം, നട്ടുവളർത്താം കുടംപുളി
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ തീരപ്രദേശം മുതൽ സമു ദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2500 മീറ്റർ ഉയരമുളള പ്രദേശങ്ങളിൽ വരെ ഒരുപോലെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നിത്യഹരിത സുഗന്ധവിളയാണ് കുടംപുളി. ക്ലൂസിയേസിയ സസ്യ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ കുടംപുളിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ...
കർഷകനാകുമോ ഈ വിശുദ്ധ പശുക്കളെ പോറ്റാൻ
1960ലെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമത്തിന്‍റെ 38-ാം വകുപ്പിലെ ഒന്നും രണ്ടും വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാമാറ്റം മന്ത്രാലയം 2017 ജനുവരി 16 ന് പുതിയ ചട്ടങ്ങളുടെ കരടു രൂപത്തിലുള്ള വിജ്...
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു നടുവിലും പ്രത്യാശയായി നെൽകൃഷി
കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്‍റെ നെടുംതൂണായ നെൽകൃഷി പാലക്കാട്, കുട്ടനാട്, കോൾ നിലങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ലാഭകരമല്ലാത്ത കൃഷിയായി മാറുന്നു. കേരളത്തിന്‍റെ നെല്ലറകളായ ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ നമ്മുടെ അന്നദാതാക്കളാണ്. നെൽവയ...
കാർഷികമേഖല കര കയറാൻ
മധ്യപ്രദേശിലെ മൻസോറിൽ വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തെരുവിൽ സമരത്തിനിറങ്ങിയ കർഷകർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആളിക്കത്തിയ കർഷക രോഷം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പടരുകയാണ്. വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും കടം എഴുതിത്തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും മഹാര...
ഉച്ചാരത്തിനു ഭൂമി കിളയ്ക്കരുത്
ഉച്ചാറൽ സമയത്ത് (പകൽ ഒരുമണി) കൃഷിപ്പണി അരുതെന്നാണ് പ്രമാണം. ഈ സമയത്ത് മണ്ണ് കിളച്ചുമറിച്ചിട്ടാൽ വെയിലിന്‍റെ കാഠിന്യം മൂലം മണ്ണിലെ ഈർപ്പമത്രയും നഷ്ടപ്പെടും. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആ മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇല്ലാതെയാകും. ജൈവ നിലനിൽ പ്പി...
സകുടുംബം കൃഷി
സകുടുംബം കൃഷി’ - ഇന്ന് കൃഷിയിൽ വേണ്ടതും ഇതുതന്നെയാണ്. ഭക്ഷണം ഒൗഷധമാകേണ്ടതാണ്. ഒൗഷധം പോട്ടെ - വിഷമാകാതിരിക്കാൻ കഴിവതും സ്വന്തമായി വിളയിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പോംവഴി. കൂടുന്പോൾ ഇന്പമുണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബം മണ്ണൊരുക്കാൻ, വിത്തി...
തൊടിയിൽ കളയാനുള്ളതല്ല ജാതിത്തോട്
സുഗന്ധവിളകളിലെ ഒരു പ്രധാന വിളയാണ് ജാതി. ജാതിക്കയും ജാതിപത്രിയും ആയുർവേദത്തിലും മറ്റും ഒൗഷധ നിർമാണത്തിനും ഉപയോഗി ക്കുന്നു. കായും പത്രിയും ഉപയോഗിച്ചശേഷം പാഴായി പ്പോകുന്ന ജാതിക്കയുടെ തൊണ്ടി ൽ നിന്നും മറ്റുഫലങ്ങളെപ്പോലെ തന്ന...
വരുമാനവും വിനോദവും നൽകി പ്രദീപ്കുമാറിന്‍റെ അലങ്കാരക്കോഴികൾ
ആദായത്തിലുപരി സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് വ്യത്യസ്ത മുട്ടകൾ തരികയും, ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അലങ്കാരക്കോഴികൾ. ഈയിടെ പ്രചാരം വർധിച്ച പക്ഷിയാണ് കരിങ്കോഴി. മട...
അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള കശുമാവിനങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ കശുമാവ് കൃഷിയിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന കേരളം ഇന്ന് വിസ്തൃതിയിലും ഉത്പാദനത്തലും ഉത്പാദനക്ഷമതയിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും പിന്നിലാണ്. എന്നാൽ കശുവണ്ടി സംസ്കരണ കയറ്റുമതി രംഗത്ത് കേരളം ഇന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ. കേരളത്തെ സം...
രാജപ്രൗഢിയോടെ രാജമല്ലി
ഇടക്കാലത്ത് മലയാളികളുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പൂന്തോ ട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായ രാജമല്ലി വീണ്ടും വസന്തം തീർക്കുന്നു. റോസയും ഓർക്കിഡും ആന്തുറിയവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂച്ചെടികൾക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ മലയാണ്‍മയുടെ പ്രതീകം പോലെ...
മാങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള ജാതി
കണ്ടാൽ മാങ്ങയാണോ എന്നു തെറ്റിധരിക്കും. അത്രയ്ക്കു വലിപ്പം. 70- / 73 ജാതിക്ക ഒരുകിലോ തൂങ്ങും. 300-360 പത്രിമതി ഒരുകിലോ ലഭിക്കാൻ. കേടില്ല. പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി കൂടുതൽ. നല്ല കായ്പിടിത്തം. ഇലകാണാത്ത രീതിയിൽ കായ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ അ...
വീണ്ടുമൊരു ഞാറ്റുവേലക്കാലം; നട്ടുവളർത്താം ശാസ്ത്രീയമായി
മലയാളക്കരയിൽ കാർ ഷികവർഷത്തിന് തിരശീല ഉയരുന്നത് മേടമാസം ഒന്നാം തീയതി. മേടത്തിൽ ആരംഭിച്ച് മീനത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാർഷിക വർഷത്തെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ശരാശരി പതിമൂന്നര ദിവസം ദൈർഘ്യമുള്ള ഇരുപത്തിയേഴു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു...
മഴക്കാലത്തും മത്സ്യസമൃദ്ധിക്ക് അടുക്കളക്കുളങ്ങൾ
ജലത്തിന്‍റെ പിഎച്ചിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ...മത്സ്യം വളർത്തുന്ന കർഷകർ വർഷകാലത്ത് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അനവധിയാണ്. എന്നാൽ വീടിന്‍റെ സമീപത്തു നിർമിക്കുന്ന അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ പോലെ വീടിനു സമീപത്...
വർഷകാല കൃഷിക്ക് കാന്താരി
നമ്മുടെ മണ്ണിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വളരുന്ന മുളകിനത്തിലെ സൂപ്പർ താരമാണ് കാന്താരി മുളക്. കടുത്ത വേനലിനെ പോലും അതിജീവിക്കുവാൻ കരുത്ത്. മഴക്കാലം കാന്താരിക്കും ഏറെ പ്രിയം തന്നെ. പച്ച കാന്താരി കൂടാതെ വെള്ള കാന്താരി, നീല കാന്താരി, ...
LATEST NEWS
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാമത്
ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ര​ണ്ട് റി​സോ​ര്‍​ട്ടു​ക​ള്‍​ക്ക് പൂ​ട്ടു​വീ​ണു
ഉ​ക്ര​യി​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​റു​ടെ ഫോ​ണ്‍ കി​ട്ടി; മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക്ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റെ പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി
ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വീ​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.