മട്ടുപ്പാവും ഹരിതാഭമാക്കാം
കൃഷിസ്‌ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്ത നഗരങ്ങളിലെ വീടുകളുടെ മട്ടുപ്പാവും ഹരിതാഭമാക്കാം, ജൈവരീതിയിൽ. വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദപ്രദമാക്കുന്നതിനും ഇതു സഹായിക്കും. മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ചെടികൾ ചാക്കിൽ വളർത്തുന്നതാണ്. കാലിയായ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലോ, ചണചാക്കുകളിലോ ചെടികൾ വളർത്താം. ഇതിനുപുറമേ ഗ്രോ–ബാഗുകളും ഉപയോഗിക്കാം. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മണ്ണ് മിശ്രിതം തയാറാക്കുന്നതിനായി രണ്ടു ഭാഗം മണ്ണും ഒരു ഭാഗം മണലും ഒരു ഭാഗം ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്തിളക്കുക. ഇപ്രകാരം തയാറാക്കിയ മണ്ണ് മിശ്രിതം ചാക്കിന്റെ മൂലകൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വച്ചതിനുശേഷം 25–30 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ നിറച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷിചെയ്യാം. ഭാരക്കുറവ്, വിലക്കുറവ്, മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ് ചാക്കിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ. തുടർച്ചയായി മൂന്നോ നാലോ വിളകൾ കൃഷിചെയ്യാൻ ഒരേ ചാക്കു മതിയാകും. ഓരോ കൃഷി കഴിയുമ്പോഴും പുതിയ കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനു മുമ്പായും മണ്ണിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർക്കണം.

തക്കാളി, വഴുതന, മുളക്, ചീര, പയർ, കുറ്റിയമര, വെണ്ട തുടങ്ങിയ വിളകൾ ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. കയറുപയോഗിച്ച് പന്തൽ കെട്ടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പാവൽ, പടവലം, കോവൽ, പീച്ചിങ്ങ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷിചെയ്യാവുന്നതാണ്. മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷിചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂന്ന് ഇഷ്ടികകൾ അടുപ്പുപോലെ കൂട്ടി അതിനു മുകളിൽ ചാക്കുവയ്ക്കുന്നതാണു നല്ലത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ജലസേചനം നടത്തുക. മഴസമയത്ത് മട്ടുപ്പാവിൽ വെള്ളം കെട്ടാതിരിക്കാനും നീർവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ചാക്കിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇഷ്ടികകൾ വയ്ക്കുന്നത് സഹായിക്കും. രാസവളപ്രയോഗവും രാസ കീടനാശിനികളും മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷിയിൽ ഒഴിവാക്കുക.
data-slot="311045" data-position="1" data-section="0" data-ua="M" class="colombia">


ജൈവകൃഷിക്ക് ചാണകപ്പൊടി, കോഴിക്കാഷ്ഠം, കമ്പോസ്റ്റ് എന്നീ ജൈവവളങ്ങൾ മാത്രം നൽകുക. മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷിയിൽ സാധാരണയായി കീടരോഗബാധകൾ കുറവായിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും ചെടിയുടെ ഇലകൾ പരിശോധിച്ച് കീടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ പെറുക്കിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. പച്ചക്കറികളിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾക്കെതിരേ പുകയിലക്കഷായം, വേപ്പെണ്ണ–വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം, വേപ്പിൻകുരുസത്ത്, കിരിയാത്ത് എമൽഷൻ എന്നിവ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്‌ഥലലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് അലങ്കാരപക്ഷികൾ, കാട, കോഴി എന്നിവയെയും വളർത്താം. വിളകൾക്കു വളമായും പക്ഷികൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും, കാലികൾക്കും തീറ്റയായും അസോള മട്ടുപ്പാവിൽ വളർത്താം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിരീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ തോത് കൂടുതലായതിനാൽ അതിനനുയോജ്യമായ വിളയിനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. തക്കാളിയിലെ അത്യുത്പാദന ഇനങ്ങളായ അർക്ക, അനഘ, അർക്ക രക്ഷക്, മീറ്റർ പയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർക്കമംഗള, ചീരയുടെ രേണു ശ്രീ എന്നീ ഇനങ്ങളും വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. മത്സ്യകൃഷിയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം, പക്ഷികാഷ്ഠം എന്നിവ വിളകൾക്ക് നല്ലൊരു ജൈവവളമായി പ്രയോഗിക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് പോലുള്ള ന്യൂതന കൃഷിരീതികളും മട്ടുപ്പാവിൽ പരീക്ഷിക്കാം.

തിരക്കേറിയ നഗരജീവിതത്തിനും ഉപഭോഗസംസ്കാരത്തിനും പിന്നാലെ പായുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിലും മണ്ണിലും രുചിയേറിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് മട്ടുപ്പാവുകൃഷി. വളർന്നുവരുന്ന നമ്മുടെ പുതുതലമുറയ്ക്കു അന്യംനിന്നുപോകുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരം പകർന്നു നൽകാനുള്ള ഒരു മാർഗദീപമാകട്ടെ ഇത്.

രേഷ്മ എ. വിക്ടർ
കാർഷിക കോളജ് പടന്നകാട്, കാസർഗോഡ്.