ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയ നടപടി സുപ്രീം കോടതി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കും
Friday, May 12, 2017 10:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കും. കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഈ മാസം 17ന് സുപ്രീം കോടതി ഇതുസംബന്ധിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കും.

അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആധാർ ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ആനുകുല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ വിവിധ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തു സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ആധാർ നിയമത്തിലെ ഏഴാം വകുപ്പുപ്രകാരം പല സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും ആനുകുല്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജൂണ്‍ 30നുള്ളിൽ ആധാർ എടുക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്നത്.
RELATED NEWS