ഇറോം ശർമിള തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി
Monday, March 20, 2017 4:29 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മണിപ്പുർ മനുഷ്യാവകാശ നായിക ഇറോം ശർമിള തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ എന്നിവരുമായി ഇറോം ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

English Summary- Irom Sharmila reaches Thiruvananthapuram
RELATED NEWS